آنان که باد می کارند، توفان درو خواهند کرد!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، از دیروز ٢٩ فروردین بیش از ٥٠ کارگر اخراج شده واحد شیرین‌سازی میعانات پالایشگاه‌ گاز ایلام در ادامه اعتراضات خود مقابل استانداری ایلام تجمع کردند.(فیلم بالا)
همچنین امروز ٣٠ فروردین داربست بندهای شرکت اکسیر صنعت فاز ١٤ برای افزایش حقوق اعتصاب کردند.، رییس کارگاه به کارگران گفته:«من به شما ٧ میلیون و ٧٠٠ بیشتر نمیدهم. نمیخواهید تسویه کنید» کارگران داربست بند نیز برای تسویه حساب صف بستند.
ما ضمن حمایت از برادران اعتصابی خود، از همه برادران داربست بند می خواهیم این پروژه را تحریم کارگری کرده تا شرکت اکسیر صنعت قدرت ما را بفهمد.

گروه پایپینگ و اکیپ پروژه ای ها و سندیکای کارگران فلزکارمکانیک خوزستان

اتحاد رمز پیروزی ماست

Share on Google+Share on Facebook