اعتراض کارگران ذوب آهنی!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، امروز یکشنبه ٥ اردیبهشت کارگران بخش هایی غیر تولیدی در ذوب آهن در ساعت ١١ صبح دست از کار کشیده و اعتراض خود را نسبت به حقوق های کم، پاداش، طبقه بندی کاملا ناقص، ندادن خارج از مرکز، کارانه، هزینه اشل بیماری زایی، ساعات اضافه شیفت و … اعلام کردند.

کارگران خواسته های خود را به مدیریت چنین اعلام کردند:

۱.پرداخت پارامترهای حقوقی وپاداش که به دلایل مختلف حذف شدند و همچنین معوقات آنها (شامل خارج از مرکز ،سفر کارت،۹ساعت اضافه کار شیفت و …)

۲.همسان سازی پایه حقوق و پاداش با توجه به تورم با شرکت های فولادی و ارگان های دیگر

مدیریت هنوز واکنشی به این اعتراض نشان نداده است.

Share on Google+Share on Facebook