اعتصاب کارگران پروژه ای در فاز ١٤!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، امروز اول خرداد ١٤٠٠ بیش از ٢٠٠ کارگر پروژه ای شرکت آی جی سی فاز ۱۴ به دلیل تقلب کارفرما و پایین زدن حقوق ها، امروز دست به اعتصاب زدند. با توجه به اینکه طراحان کمپین افزایش حقوق در مرداد سال ١٣٩٩ ، امسال به همه کارگران اعلام کرده بودند که افزایش حقوق امسال می بایست بر طبق لیست حقوق اعلامی با ٤٠ درصد افزایش برای امسال لحاظ گردد، متاسفانه کارفرمایان با دروغگویی های خود کارگران را به کار واداشته و بعد از یکماه حقوق های ناچیز را اعلام کرده اند که باعث اعتصاب کارگران شده است. کارگران در خوابگاههای خود خواهند ماند و اجازه استخدام نیرو را نیز به کارفرما نخواهند داد تا خانواده های کارگری بیشتری را گول زده و بیچاره کنند.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک خوزستان و گروه پایپینگ و اکیپ پروژه ای ها از خواسته های این کارگران و کارکنان حمایت می کند.

آنان که باد می کارند، توفان درو خواهند کرد.

Share on Google+Share on Facebook