در همبستگی با کارگران نفت و گاز و «کمپین اعتصاب ۱۴۰۰» آنها در ایران

پیام همبستگی اتحادیهٔ کارگری شرکت نفت دولتی تایلند به سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران

۱۶ ژوییه ۲۰۲۱ [۲۵ تیر ۱۴۰۰]

خواهران و برادران گرامی،
من در مقام صدر اتحادیهٔ کارگری شرکت نفت دولتی تایلند (PTT) این نامه را به شما می‌نویسم تا پشتیبانی کامل خود را از اعضای سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران اعلام کنیم و با شما و همچنین با همهٔ‌ کارگران پروژه‌های نفت و گاز و کارخانه‌های پتروشیمی که اکنون در پارس جنوبی، در تهران، و در سراسر ایران، دست‌کم در ۷۲ شرکت پروژه‌یی، در چارچوب اقدام هماهنگ شده‌ای با عنوان «کمپین اعتصاب ۱۴۰۰» دست به اعتصاب زده‌اند، ابراز همبستگی کنیم.

اتحادیهٔ ما اخراج ۷۰۰ کارگری را به خاطر شرکت در اعتصاب پتروشیمی‌ها از کار بیکار شدند، قاطعانه و به‌شدّت محکوم می‌کند. ما خواهان بازگشت فوری آنها به کار هستیم.
اتحادیهٔ کارگری شرکت نفت دولتی تایلند از درخواست شما از دولت برای تأمین مزد بهتر، شامل مزد معیّن برای هر طبقه‌بندی شغلی، و نیز تأمین اجتماعی مناسب و شرایط زندگی بهتر حمایت می‌کند. اگر کارفرمایان این خواست‌های کارگران را عملی کنند، کارگران آماده‌اند که به کار بازگردند.
این کارگران در استخدام شرکت‌های پیمانکاری‌اند که تأمین‌کنندهٔ نیروی کار برای پروژه‌های توسعه‌یی در میدان‌های نفت و گاز هستند. این پیمانکاران دلال با درست طبقه‌بندی نکردن شغل کارگران، مدام حق بیمهٔ آنها را کمتر از حدّ لازم می‌پردازند که بر میزان حقوق بازنشستگی، بیکاری، و بیمهٔ بیماری آنها تأثیر می‌گذارد. این وضعیت غیرقابل‌قبول و نقض آشکار استانداردهای بین‌المللی بنیادی کار است.
ما عزم و اراده و شهامت فوق‌العادهٔ شما در برابر سرکوب را می‌ستاییم و با پیکار شما و درخواست‌های عادلانه‌تان اعلام همبستگی می‌کنیم.
با درود و همبستگی،

آپسورن کریساناسمیت، صدر

Share on Google+Share on Facebook