وضعیت در شرکت راهسازی سداد!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، در این کارگاه حدود ٥٠٠ نفر در دو شیفت روز و شب به طور مستقیم مشغول به کار هستند. صاحب شرکت سداد شخصی است به نام اختراعی که به ندرت به این کارگاه می آید. نیروهای اداری، مدیریت و سرپرستان واحدها از استانهای مختلف که پیشتر در پروژه های دیگر با این شرکت همکاری داشته اند تشکیل شده اند. بخشی از کارها به عهده پیمانکاران جز و عمده ی کار هم توسط نیروی های شرکت انجام می شود. شرکت راهسازی سداد جاده ریلی شهر مبارکه اصفهان را به شهر سفیددشت چهارمحال وصل می نماید. بیشتر نیروی کار این کارگاه شامل رانندگان ماشین آلات راه سازی، تعمیرکاران، حراست و کادر اداری همه از حقوق و مزایا و شرایط کاری خود ناراضی هستند. تعدادی هم با ماشین شخصی به صورت استیجاری برای این شرکت کار می کنند که با توجه به میزان پرداختی به آنها باید گفت که فقط به اندازه ساعات کاری راننده به آنها پرداخت می شود و ماشین به صورت رایگان در اختیار شرکت است.

به طور کلی باید گفت ساعات اضافه کاری به طور کامل محاسبه نمی شود. روزهای جمعه و تعطیلات رسمی به عنوان اضافه کاری به حساب نمی آیند، فقط برای کارگران و رانندگان، تعمیرکاران، نگهبانان و کادر اداری ساعاتی مشخص و برای عده ای هم پاداش های ناچیزی در نظر گرفته اند. حقوقی که برای آنها تعیین گردیده فقط به روزهای کاری آنها تعلق می گیرد و پنج روزی از ماه که به مرخصی می روند حقوقی به آنها تعلق نمی گیرد. فیش حقوقی به هیچکس داده نمی شود ولی بیمه آنها یک ماهه واریز می گردد. یادآوری می شود سال ١٣٩٩ بیمه مهرماه آنها به حساب تأمین اجتماعی واریز نشده است. در لحظه ورود کارگر به او گفته می شود دو ماه حقوق آنها نزد شرکت می ماند، ولی تا امروز که ١٩/٥/١٤٠٠ میباشد فقط حقوق یک ماه داده شده است.

ایمنی و بهداشت:

سطح ایمنی کار با توجه به خطراتی که نیروها را تهدید می کند به خصوص داخل تونلها (تعداد ٩ تونل در مسیر راه کوهستانی ) بسیار پایین است. استفاده از وسایل ایمنی مانند کلاه ایمنی، دستکش، کمربند و عینک محافظ چشم در برشکاری به ندرت رعایت می شود. افسران ایمنی و بهداشت کار در این کارگاه غیرفعال هستند و فقط دستورات مسئولین را اجرا می کنند. رعایت بهداشتی محیط کارگاه و خوابگاهها نیز در حد نامطلوبی است. آب آشامیدنی به علت استفاده از چاههای مختلف و تانکرها نیاز به آزمایش مرتب دارد که این کار هم صورت نمی گیرد. رعایت پروتکل های ایمنی در مورد کرونانیز رعایت نمی شود و اگر در این کارگاه کسی ناقل این ویروس باشد سریع سرایت می کند

اینجا اردوگاه کار اجباری است و از قانون کار خبری نیست .

Share on Google+Share on Facebook