گزارشی از شرکت صدرا!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، شرکت صدرا در فاز ١٣ و بر روی سکوهای نفتی ٢٢ و ٢٤ و ١٤ فعال است. در روی این سکوها بیش از ١٦٠ نفر کارگر و تکنسین در حال کار با شرایط بسیار سخت آب و هوایی و شرایط دور از خانه می باشند. کارگران پیمانکار شرکت صدرا از جمله پیمانکاری دریا ساحل، گاز پاسارگاد، آسیا سالار، آزمون فلز جهت نصب و بطور اورهال بر روی سکوهای پارس جنوبی بر روی دریا کار می کنند اما حقوق روی خشکی را برایشان حساب می کنند و متاسفانه امسال به هیچ وجه افزایش حقوق را انجام نداده و با دستمزد سال گذشته کار می کنند.

متاسفانه کارگران پروژه ای این مجموعه با کمپین ٢٠/١٠ همراهی نکرده و با مشکلات معیشتی فراوانی دست به گریبان هستند.

Share on Google+Share on Facebook