نه به بی قانونی و گرسنگی!(٦٨)

کمپین پیروز شده است!

به گزارش خبرنگاران پیام سندیکا، امروز ٨ شهریور پیمانکاری مسلم شیرانی و گروه اجرایی لیموچی هم قراردادهای خود را که بر طبق کمپین بسته اند و برایمان ارسال نموده اند.

همچنین شرکت درریز جوشکاران زیادی را برای تست آورده است که فقط دونفر قبول شده اند این شرکت فکر می کند با آوردن کمکی ها می تواند بخش جوشکاری را راه اندازی کند ولی نمی داند جوش کمکی با جوش یک جوشکار حرفه ای تفاوت بسیار دارد.

طبق خبرهایی رسیده شرکت آوا صنعت هم به دلیل عدم توانایی استخدام نیرو تاکنون لغو قرارداد خواهد شد. دوستانی که در این کارگاه کار می کنند به هوش باشند که در صورت آمدن پیمانکار جدید به ایشان تماس گرفته بر طبق کمپین قرارداد ببندند.

به شرکت آزمون فلز آقای خلیلی هشدار می دهیم حقوق اردیبهشت ماه کارگران را پرداخت کند وگرنه کاری می کنیم که نه در شهرش و نه در پیش خانواده اش نتواند سر بلند کند. این کار خلیلی کمتر از دزدی نیست.

باز هم از دوستان جوشکاری که به سرکار رفته اند خواهش می کنیم که در پروژه هایی که هستند با کارفرمایان صحبت کرده کمکی، فیتر، مونتاژکاران و دیگر شغل ها هم بر طبق کمپین مشغول کار شوند.

تاکنون ٢١ شرکت و پیمانکار بر حسب قوانین کمپین قرارد بسته اند. از جمله برادران هفشجانی موفق به بستن قراردادهای خوبی شده اند اما این فقط به جوشکاران خلاصه شده است. کمپین پیروز شده است و حالا زمان آن رسیده تا از تمام توانمان استفاده کرده کارگران مطابق کمپین به سرکار برگردند به همین خاطر کارگرانی که در یک پروژه با هم کار می کردند و با هم کارگاه را ترک کرده اند، اگر جوشکاران در پروژه شما بر طبق کمپین سرکار رفته اند شما هم با کارفرما تماس گرفته با انتخاب نماینده ای با ایشان وارد مذاکره شوید. اگر کارفرما برای بستن قرارداد بر طبق کمپین با شما مقاومت می کند کافی است به ما اطلاع دهید تا از برادران جوشکار خود بخواهیم با شما همراهی کنند.

دوستان، اتحاد ما توانست کمپین را پیروز کند. برای تکمیل این پیروزی باید همه رشته های پروژه ای نه فقط جوشکاران، بلکه همه بر طبق کمپین مشغول کار شوند تا پیروزی تکمیل شود.

کارگر برادر کارگر

متحد هستیم و متحد می مانیم.

Share on Google+Share on Facebook