ابراهیم مددی و داود رضوی بازداشت شدند .

ابراهیم مددی و داود رضوی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه شب گذشته (ساعت ۱۲ ) در منزلشان بازداشت شدند .

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک بازداشت غیر قانونی ایشان را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد می باشد.
روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک
۹ اردیبهشت ۹۴

Share on Google+Share on Facebook