نه به بی قانونی و گرسنگی!(٧٩)

کمپین پیروز است!

به گزارش خبرنگاران پیام سندیکا، امروز ٢٠ شهریور از اداره کل بازرسی شرکت نفت آقای قربانی با نماینده شما گیلانی نژاد تماس گرفت و خواستار ارایه اسنادی که نشانگر لیست بیمه بر اساس کارگر ساده برای کارگران متخصص است و همچنین ارایه اسنادی که نشان دهنده عقب افتادن حقوق کارگران و طلبکاری از شرکت های پیمانکاری است، را شد. لذا از همه دوستان کارگری که چنین مشکلاتی دارند خواهش می کنیم اسناد خود را یا برای آقای گیلانی نژاد و یا نمایندگان تان در اصفهان، چهارمحال، ایذه بفرستید تا آنها را برای شرکت نفت ارسال کنیم.

همچنین با خبر شدیم نیروهای شرکت آریا ساسول بر طبق کمپین به سرکار رفته اند.

پیمانکاری کمک یاران کوشا با مدیریت آقای قناتیر و سرپرست پایپینگ آقای خسروی مسئول اداری آقای مروتی، زیر نظر شرکت فراب با مدیریت آقای بیراوند، واقع در نیروگاه برق منطقه بیدخون، از مونتاژکاران دعوت بکار می کند با شرایط کمپین که متاسفانه با رفتن نیروها از باغملک به بیدخون، مسئول اداری آقای مروتی اعلام می کند که:« حقوق شما مبلغ ٦ میلیون است در صورتی که قرارداد سفید امضاء کنید به شما مجوز ورود به سایت داده می شود. با اعتراض نیرو و اعلام شرایط کمپین ١٠-٢٠، در جواب می گویند ما نه کمپین را قبول داريم و نه کمپین صحت دارد، ما شرایط کاریمان همین است» این کارگران بدون بستن قرارداد به منزل برگشتند. لازم به ذکر است این شرکت دغلکار از سوی گروه پایپینگ و اکیپ پروژه ای ها و سندیکای کارگران فلزکارمکانیک خوزستان تا اطلاع بعدی تحریم کارگری است تا درس عبرتی باشد برای دیگر شرکت های دغلکار.

متاسفانه پالایشگاه پلدختر از ٦ ماه پیش به دلیل نبود بودجه و نقشه، تعطیل شده و ١٣٠ کارگرش بیکارند. از همه دوستانی که به سرکار می روند می خواهیم که برادران کارگر بیکارمان را فراموش نکنند و چنانچه در محل کار نیرو خواستند دوستان را باخبر کنند که سرکار بروند.

دیگر دوره پیمانکاران بی سواد و شرکت های حق خور که از بی سوادی پیمانکار سواستفاده می کنند سر آمده است.

برادران کارگر، ما هیچ راهی نداریم جز اینکه با هم متحد شویم و حقوق خود را بر طبق کمپین خواستار شویم و مانع از دست اندازی پیمانکاران به نان سفره مان شویم. ماده ١٣ قانون کار به ما این حق را داده است که دستمزدمان عقب نیفتد، بیمه مان بطور دقیق واریز شود، از امکانات رفاهی درست برخوردار باشیم و باید وزارت کار بر این موارد نظارت کرده و کارفرمایان را در صورت تخطی، مجازات کند.

متحد هستیم و متحد می مانیم

کارگر برادر کارگر

Share on Google+Share on Facebook