اعتراض کارگران پتروشیمی بندر امام!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، امروز ٢٠ شهریور کارکنان پیمانی، قرارداد دائم و موقت پتروشیمی بندر امام که در عملیات غیرصنعتی شهرک ممکو(شهیدرجایی) شهرجراحی (شهید چمران)، کمپA و ناحیه صنعتی شهرستان ماهشهر در مراکز خدمات، تعمیرات و مستغلات مشغول به کاربودند، در اعتراض به رها شدن بین مجتمع و عملیات راهپیمایی کردند. کارگران پیشتر نیز در ١٤ و ١٥ شهریور دست به تجمع و راهپیمایی زده بودند. این کارکنان از کلیه پاداشهای مجتمع مانند پاداش شش ماه اوپیک، بهروری، بدی آب و هوا، هدایای اقلامی مناسبتهای ملی و مذهبی از سوی روابط عمومی مجتمع به کارگران داده می شود و……محروم شده اند. ناگفته نماند که عملیات غیرصنعتی را صد درصد هلدینگ خلیج فارس مدیریت می کند.

Share on Google+Share on Facebook