نه به بی قانونی و گرسنگی!(80)

به گزارش خبرنگاران پیام سندیکا، خوشبختانه امروز ٢١ شهریور در سایت یک پتروشیمی بوشهر پیمانکاری کیانپور به دلیل عدم توان جذب نیروی کار خلع شد و متاسفانه یک انسان گستاخ به نام شهریارخسروی پا پیش گذاشته و تمام تلاش خود را می کند تا به جای پیمانکاری کیانپور نیرو با همان شرایط قبل استخدام کند. از طرفی هم صادق امانی سرپرست کارگاه فرجود و امیرشریفی سرپرست کارگاه کیان نصب فرداد نیز در حال تلاش برای آوردن نیرو با شرایط قبل هستند. ما به این پیمانکاران می گویی تلاش بیخود نکنند چون کارگران برای دغلکاران کار نخواهند کرد.

بسیاری از دوستان می پرسند چرا بعد از ٣ ماه کمپین سریعتر پیش نمی رود، دوستان عزیز تا وقتی ما متحد نباشیم عده ای دغلکار تلاش خواهند کرد کمپین را فرسایشی کرده و شکست دهند. برای نمونه شرکت پارس نقش هخامنش با مدیریت آقای احسان عباسی در فاز ١٤ کار های دست اول را گرفته و با قرار دادن شخصی بنام فردین کیانزاد بعنوان سرپرست کارگاه با چرب زبانی و وعده‌های واهی متأسفانه نیروهای عرب زبان را که همگی از نیروهای کمکی و جدید پروژه هستند با نیرنگ سرکار آورده و با کمترین حقوق و بدون در نظر گرفتن هیچ کدام از بندهای کمپین از نیروها بیگاری می کشند. سرپرست کارگاه شاپ سندبلاست پایندان آقای امین افضلی، فورمن آقای آسایش ٤٠ نفر نیرو را در این قسمت به بردگی گرفته اند. در قسمت پتروپالایش گاما آقای آرش رضایی بعنوان سرپرست و آقای حسن حسنی به عنوان اداری به همراه ٢٠ نیرو که در هر دو قسمت چه پایندان وچه گاما که تقریبا ٩٠٪؜ نیروهایشان از عرب زبانهای خوزستان، از جمله شادگان میباشد در راه پیروزی کمپین سنگ اندازی می کنند. زمانیکه از مسئول این شرکت آقای احسان عباسی سوال میشود که شما کارگاه هایتان تعطیل است یا فعال؟!! با وقاحت تمام می فرمایند:« تمام نیروهایم منزل هستند و تنها اداری ها و ٣ الی ٤ نفر دارند پانچ گیری میکنند» در حالیکه با ٦٠ نفر نیرو با شرایط حقوق پارسال و ٢٤ به ٦ از نیروها بیگاری می کشند. همچنین پیمانکاران فاز ١٤ آقای ترابی قالبند با سرپرست کارگاه آقای ستوده، پیمانکار خسروی زیر مجموعه پایندان، پیمانکار طاهری، پیمانکار موسایی قالبند اخیرن نیروها می فرستند جاسک جهت شرکت گاما فاز ١٤. پیمانکار منصوری، آقای عابد فریدی فورمن عایق شرکت اکسیر در فاز ١٤ که با شرائط ٢٤، ٦ نیروهای کارگر زحمتکش را با ترفندهای مختلف به سرکار آورده و از آنها بیگاری می کشند به همه شما هشدار می دهیم دست از این سنگ اندازی ها بردارید.

به همه کارگران پروژه ای اعلام می کنیم گروه پایپینگ و اکیپ پروژه ای ها و سندیکای کارگران خوزستان این پیمانکاران را تا اطلاع بعدی تحریم نیرو کرده و کسی برایشان کار نکند تا عبرتی باشد برای دیگران.

برادران کارگر، ما هیچ راهی نداریم جز اینکه با هم متحد شویم و حقوق خود را بر طبق کمپین خواستار شویم و مانع از دست اندازی پیمانکاران به نان سفره مان شویم. ماده ١٣ قانون کار به ما این حق را داده است که دستمزدمان عقب نیفتد، بیمه مان بطور دقیق واریز شود، از امکانات رفاهی درست برخوردار باشیم و باید وزارت کار بر این موارد نظارت کرده و کارفرمایان را در صورت تخطی، مجازات کند.

متحد هستیم و متحد می مانیم

کارگر برادر کارگر

Share on Google+Share on Facebook