نه به بی قانونی و گرسنگی!(٨٧)

کمپین پیروز است!

به گزارش خبرنگاران پیام سندیکا، با خلف وعده پیمانکاران فریبکار، امروز اول مهرماه ١٤٠٠ کارگران غرب کارون در یک اعتصاب هماهنگ پاسخ دغلکاری کارفرما را دادند و خواستار ٢٠/١٠ شدند.

از طرف دیگر با خبر شدیم، پیمانکاری محمد سلحشور پروژه گچساران که با وعده دروغین به کارگران در مورد، «کار مطابق مقررات کمپین» کارگران را به سرکار کشانده بود چند روز پیش به کارگرانش گفت:« یک ریالم اضاف نمیکنم» با این حرف کلیه فیترها و۴ جوشکار برق آرگون تسویه کرده به خانه بازگشتند. این سزای کارفرمایان دغلکار است.

متاسفانه در آبادان تعدادی از کارگران بومی دستگیر شده اند و خبرها حاکی است که شرکت های اکسیر، سکاف و آی جی سی از اینها شکایت کرده اند. اگر صحت این اخبار درست باشد به این شرکت ها با تحریم تا آخر عمر پاسخ خواهیم داد و به همه کارگرانی که از این دوستان خبر دارند اعلام می کنیم سندیکای کارگران فلزکارمکانیک و نماینده ٢٠٠٠ کارگر پروژه ای مازیارگیلانی نژاد را با این دوستان و خانواده هایشان ارتباط داده تا برایشان وکیل بگیریم. کارگر متحد کارگر.

همچنین دیروز با آقای متینیان نماینده مجلس شهر رامهرمز که 3 نامه به ایشان داده بودیم تماس گرفته شده و قرار بوده امروز دوستان رامهرمزی برای پیگیری نامه هایشان با ایشان دیدار داشته باشند. قبلن ١٠٠ کارگر پروژه ای رامهرمزی نامه ای به ایشان نوشته و خواستار پیگیری تخلفات و حذف پیمانکاری از عرصه نفت و گاز در کمیسیون انرژی که ایشان نیز عضو آن هستند، بشوند.

امروز بر طبق قرار قبلی نماینده شما آقای مازیارگیلانی نژاد به همراه ٢ تن از کارگران به دیدار مسوولین روابط کار وزارتخانه در تهران رفته و مذاکرات خوبی داشته اند که در یک گزارش جداگانه خدمتتان تقدیم می گردد.

متحد هستیم متحد می مانیم

کارگر متحد کارگر

Share on Google+Share on Facebook