كمپين ٢٠/١٠ پیروز است!

گزارشی از پیگیری نامه های ارسالی به نماینده مجلس آقای متینیان نماینده رامهرمز و رامشیر

با توجه به نامه نگاری هایی که توسط نماینده شما ٢٠٠٠ کارگر پروژه ای ،آقای مازیارگیلانی نژاد، با نماینده مجلس شهر رامهرمز و رامشیر آقای متینیان به شماره ۱۰۶۲۲۵۴ تاریخ ٢٠ تیرماه امسال که ١٠٠ کارگر رامهرمزی امضا کرده بودند و شماره های ۱۰۹۷۱۶ و ۱۰۹۳۴۲۱ مورخه‌ی ١٦ و ١٧ شهریور زمان آمدن نمایندگان شما به تهران، تحویل دفتر نماینده در مجلس شده بود و نامه چهارم به شماره ۱۱۳۴ در تاریخ ٣٠ شهریور به دفتر شهرستان رامهرمز با هدف رسیدگی و پاسخگویی تحویل شده بود، آقای متینیان طی گفتگویی با مسوول پیگیری این نامه ها در شهر رامهرمز گفته بود:« ما در قبال رسالت وجودی و اخلاقی که داریم عمل میکنیم و انتظار بیشتری از جایگاه حقوقی شما داریم» آقای متینیان چنین برای کارگران نوشته اند:

«اول اینکه بیان این موضوع به عنوان نقد جای تشکر دارد و قطعا اینجانب به عنوان نماینده مردم باید پاسخگو باشم.

دوم اینکه من خود را عضوی از خانواده کارگری می دانم و افتخار هم می کنم. نامه های این عزیزان را خواندم، در نامه این عزیزان موضوعاتی به صورت کلی عنوان شده که در دستور کار اینجانب قرار دارند و رسیدگی به خواسته های کارگران عزیز نیاز به رایزنی با چندین قسمت هست و قطعا پیگیری می شود.

سوم اینکه پدیده «پیمانکار کارگر» همیشه بوده و در خیلی از پروژه ها کارفرمایان و پیمانکاران از موضع برتر به کارگران نگاه می کنند، لذا شاهد تضییع حقوق کارگران هستیم و برای همین در حال بررسی طرحی در مجلس هستیم که بتوانیم حقوق کارگران را در پروژه ها احیا کنیم و انشااله این طرح به نتیجه برسد اما در هر صورت تصویب و اجرایی شدن این طرح زمان بر است»

ایشان در ادامه عنوان داشت:« من خود را از طبقه کارگر می دانم و هرگز نسبت به حقوق کارگران بی تفاوت نیستم و حتما موضوعات کارگران را پیگیری می کنم»

در ضمن نامه های زیر را نیز برای اطلاع ما ارسال نمود که در پیوست خواهد آمد.

نامه اول

نامه دوم

Share on Google+Share on Facebook