نه به بی قانونی و گرسنگی! (٩٥)

کمپین ٢٠/١٠ پیروز است!

به گزارش خبرنگاران پیام سندیکا، امروز ١٥ مهرماه قراردادهای پیمانکاری عبیری سایت یک پتروشیمی بوشهر هم بر طبق کمپین ٢٠/١٠ رونمایی شد و موفقیتی دیگر برای کمپین.

از پروژه های دیگر نیز خبر می رسد که در پالایشگاه آبادان هر شرکتی بر طبق سلیقه خود تلاش کرده اند به نوعی کارگران را راضی کنند. ای جی سی ٢٤/٦ با ٢٠ درصد افزایش حقوق، آبادراهان ٢٣/٧ با ٣٠ درصد افزایش، اکسیر هم ٢٠/١٠ در آبادان آنچنان وضعیت امنیتی را حاکم کرده اند تا کسی حرف کمپین بزند زود تسویه و بلک لیست و نیروی انتظامی خواهد بود. اما روح کمپین در حرکت است و پیمانکاران هر شب خواب آشفته می بینند.

شرکت اکسیر صنعت باختری داخل پتروشیمی پاد جم یا همان جم ٢ با ٥٠٠ الی ٦٠٠ کارگر کار می کنند اما چه کار کردنی. بالاترین حقوق ١٥ میلیون جوشکار فول تست، فیتر ١٢ الی ١٣ و کمکی هم ٦ میلیون بدون هیچ عیدی و سنوات یا حتا تو راهی و پرداخت حق بیمه قانونی. اگر می خواهید همچنان نان خانواده تان به جیب پیمانکاران نامرد برود بدون مقررات کمپین کار کنید.

نمونه دیگر این نوع کار کردن بدون مقررات کمپین در شرکت پایندان ( پروژه تلمبه خانه ۵ گوره به جاسک ) با مدیریت رفعتی مدیر پروژه و محمودی سرپرست کارگاه. در این شرکت راننده بومتراک همسرش فوت شد بعد از سه روز راهی کردند تا به مراسم برسد. تعدادی از کارگران را هم که به مرخصی اجباری فرستادند اما بعد از ده روز هنوز پولی به حسابشان واریز نکردند که بتوانند به خانه برگردند و در خوابگاه سرگردانند. مرگ بهتر از اینگونه کار کردن و توهین شدن است.

فردا رییس جمهور به بوشهر خواهد آمد تا طرح هایی را افتتاح کند. یکی از دغلکاری های شرکت ها برای اینکه نشان دهند فعال و کارها به خوبی پیش می رود این است که می‌خواهند فلر فاز ۱۴ رو‌ با گاز شیرین به صورت فرمالیته روشن کنند در صورتی که اعلام شده کمبود گاز داریم.

به دوستان پروژه ای هشدار می دهیم که با توجه به بیکاری و بی پولی شدیدی که دامن گیر همه دوستداران کمپین شده است عده ای شیاد با اسم بازار تجارت جهانی و سود هنگفت، شما را وادار به خرید می کنند تا سود ببرید. اینها شرکت های هرمی بوده که یه مشت حرومزاده به اسم شرکت کیونت یا اسم های دیگر اندوخته شما را بالا خواهند کشید. مواظب باشید و در دام نیفتید.

به همه دوستانی که بر طبق کمپین سرکار هستند می گوییم که دوستان بیکار را فراموش نکنید و اگر شرکتی که کار می کنید نیرو می خواهد به ما خبر دهید تا دوستان بیکار به سرکار بروند.

پیروز باد کمپین ٢٠/١٠ متحد هستیم، متحد می مانیم تا پیروزی کامل.

Share on Google+Share on Facebook