مصایب بیمه تکمیلی دانا برای کارگران ذوب آهنی!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، بیمه تکمیلی دانا با آنکه بیش از یکسال از قراردادش با ذوب آهن می گذرد اما هنوز نتوانسته است کاستی هایش در امر درمان را برای کارگران ذب آهنی رفع کند. از جمله:

١- در شهرهای نجف آباد و زرین شهر کلینیک دندان پزشکی طرف قرارداد کم دارد.

٢- داروخانه های طرف قرارداد در شهر اصفهان با این بیمه دانا بسیار اندک هستند.

٣- شهر ابریشم اصلن مراکز درمانی طرف قرارداد با این بیمه را ندارد.

٤- شهرستان فلاورجان کلینیک دندان پزشکی طرف قرارداد با این بیمه دانا را ندارد.

آنچه رخ داده است نبود امکانات لازم برای کارگران توسط این شرکت بیمه ای که باید تکمیل کننده موارد درمان شان باشد اما در حال حاضر تکمیل کننده مشکلاتشان شده است.

Share on Google+Share on Facebook