پیگیری کمپین ٢٠/١٠ ادامه دارد!

با پیگیری های انجام یافته توسط نماینده ٢٠٠٠ کارگر پروژه ای آقای مازیار گیلانی نژاد نامه زیر با شماره ٣١٤٦ در دبیرخانه اداره کل بازرسى وزارت نفت در تاریخ ٣٠/٨/ ١٤٠٠ ثبت گردید.

حضور محترم مدیر کل بازرسی وزارت نفت

با توجه به نامه های شماره ٢١٩٠ به تاریخ 15/6/400 و نامه 227706 به تاریخ 17/6/400 که در آن خواسته های کارگران پروژه ای ذکر شده و همچنین در دیدار ١٧ شهریور که به همراه نمایندگان ١٠ هزار کارگر پروژه ای در خدمت یکی از مسوولین وزارت نفت بودیم و ذکر موارد تخلف پیمانکاران را اعلام نمودیم و سپس اسناد تخلف را به بازرس محترم نفت ارایه شده است. در روز ١٩ آبان ٤٠ تن از نمایندگان ٢٠٠ کارگر شرکت پایندان شاغل در پروژه خط گوره به جاسک تلمبه خانه شماره ٥ بندرعباس به دلیل عقب افتادن حقوق ها با یکی دیگر از مسوولین وزارتخانه دیداری داشتند که حقوق ها و بیمه ها در روز بعد بطور ناقص پرداخت شده است. موارد تخلف مکرر و همیشگی شرکت پایندان و پیمانکار مربوطه آقای صالحی به شرح زیر می باشد:

١- عدم تطابق لیست بیمه ارسالی به تامین اجتماعی با عنوان شغلی که همه عوامل را کارگر ساده لیست می کنند.

٢- عدم پرداخت بیمه مرداد ماه کارگرانی که از اول سال در این پروژه تاکنون کار می کنند که مصداق دزدی آشکار است.

٣- پرداخت نکردن حقوق روزهای اعتراضی که کارگران به تهران برای شکایت آمده بودند در حضور مسوول وزارتخانه، که مدیر مالی پایندان آقای منافی قول پرداخت داده بود.

همچنین با خبر شدیم در پالایشگاه نفت اصفهان شرکت رگبی به کارفرمایی شرکت odcc و مپنا با ۴ ماه تاخیر حقوق ها را پرداخت نکرده است( تا زمان نوشتن این نامه) و بيمه ها هم اکثر کارگری پرداخت می کند و وضعیت غذا و سرویس ها هم که افتضاح می باشد.

خواهشمندم دستور فرمایید موارد تخلف اعلامی را بررسی و اقدامات قانونی را دستور بفرمایید. در ضمن تقاضا دارم جلسه ای با مسوولین بازرسی وزارت کار و بازرسی محترم شرکت نفت جهت جلوگیری از اینگونه تخلفات در کلیه پروژه های نفت و گاز برگزار شود.

با احترام مازیار گیلانی نژاد نماینده ٢٠٠٠ کارگر پروژه ای

٢٧ آبان ماه ١٤٠٠

Share on Google+Share on Facebook