تسلیت و همدردی!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، در ٢٣ دیماه انفجاری در مخازن روغن یک کارخانه در اشتهارد کرج رخ داد که ٣ نفر از کارگران پروژه ای هفشجانی کشته شدند.

ما ضمن همدردی با خانواده این کارگران، تسلیت خود را به خواهران و برادران هفشجانی اعلام داشته و امیدواریم با تلاش هایمان بتوانیم تمامی مراکز کاری را به ایمنی مجهز کرده و نمایندگان کارگران در این واحدها به این امر نظارت کنند.

اعضای سندیکای کارگران فلزکارمکانیک خوزستان

کارگران پایپینگ و اکیپ پروژه ای ها(طراحان کمپین)

٢٤ دیماه ١٤٠٠

Share on Google+Share on Facebook