حمایت سندیکای کارگران فلزکارمکانیک از اعضای سرویس کارگری ایلنا و کارگران فارسیت دورود

بنابر اخبار واصله، اعضای سرویس کارگری خبرگزاری ایلنا بصورت یکجا در تاریخ ۲۸خرداد، اخراج شدند. ایلنا تنها خبرگزاری رسمی ایران که اخبار کارگران را پوشش می‌داد، حالا خود دست به اخراج دست‌جمعی خبرنگارانش زده است.

اخراج دسته‌جمعی، قراردادهای موقت و یک‌طرفه و نبود امنیت شغلی یکی از موضوعاتی است که ایلنا بارها درباره آن‌ها خبررسانی کرده است..پس از توقف دو روزه انتشار خبر در بخش کارگری خبرگزاری کار ایران، دبیر این بخش در اکانت توئیتر خود نوشت:« اعضای سرویس کارگری این خبرگزاری بطور دسته جمعی اخراج شده اند. دلایل این کار برای ما قابل حدس است اما به زودی توضیحاتی را به صورت رسمی منتشر خواهیم کرد». گفتنی است که پس از ۲ روز از غیر فعال ماندن بخش کارگری این خبرگزاری، این بخش با اخباری مربوط به مسائل عادی تامین اجتماعی و اخباری کاملا مدیریت شده به فعالیت خود ادامه داده است. در روزهای اخیر حمله و تهدید فعالین کارگری حتا فعالین خانه پرستار مدتی است در دستور کار قرار گرفته و امروز می بینیم که حتا اخبار سانسور شده کارگری که توسط خبرنگاران زحمتکش ایلنا منتشر می شود هم قابل تحمل برای مجموعه ای با دید امنیتی نیست. ما ضمن حمایت از کارگران فارسیت دورود که ۵ روز در خبابان های تهران آوراه اند از خبرنگاران زحمتکش ایلنا نیز حمایت کرده و این برخوردهای غیر حرفه ای و امنیتی را محکوم می کنیم .

روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک
۹۴/۰۳/۳۰

Share on Google+Share on Facebook