پرچم حق خواهی ٨ مارس همچنان در اهتزاز است!

روز جهانی زن را در حالی برگزار می کنیم که همچنان شعارهای این روز در صدر خواسته های زنان به ویژه زنان کارگر، می باشد.

وضعیت زنان نه تنها در کشور بلا دیده ما بلکه در سراسر جهان رضایت بخش نیست. 3 تن از دوستداران طبقه کارگر، عالیه اقدام دوست از همکاران سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران که در میان کارگران پروژه ای فعالیت می کرد به دلیل نامعلومی در زندان است و حقوق قانونی اش در سن ٧٦ سالگی همچنان نقض می شود. سپیده قلیان دختر شجاع زحمتکشان خوزستانی و زنان زندانی با آنکه مبتلا به کرونا شده است، در زندان و در شرایط نامطلوبی بسر برده و از دادن مرخصی به او امتناع می شود. وکیل قهرمان فرزانه زیلابی به دلیل حمایت بی دریغ از زحمتکشان هفت تپه و وکالت رایگان این عزیزان با ممنوعیت کار روبرو گشته است. زنان فعال بازنشستگان تامین اجتماعی برای حق خواهی در سراسر کشور مورد تهدید پلیس سیاسی قرار می گیرند. حداقل مزد سالیانه کارگران بازیچه مشتی نادان قرار گرفته و قرار است «منطقه ای» شده و بی تردید «جنسیتی» نیز خواهد شد.

با شیوع کرونا زنان اولین زحمتکشانی بودند که کارشان را از دست دادند و به ارتش بیکاران پیوستند. کافی است در مترو حضور داشت تا زنان و دختران جوان دستفروشی که با چمدانی در دست را مشاهده کرد، زنانی که هر دم مورد هجوم و توهین پلیس مترو قرار می گیرند. پرستاران این مدافعین با شهامت سلامت کشور دستمزدهایشان ماهها عقب می افتد و گوش شنوایی برای این نقض فاحش قانون کار در کشور پیدا نمی شود. در کارخانه ها و کارگاهها کمترین حقوق زنان که داشتن سرویس بهداشتی مجزا و رختکن می باشد رعایت نمی گردد چه برسد به رعایت مزد برابر.

با همه این مظالم که برخاسته از سیستم ضد بشری سرمایه داری و نئولیبرالیسم است، باز هم مبارزه برای بهبود وضعیت زنان ادامه دارد.

این روز را گرامی می داریم و برای مادران، همسران، خواهران، دختران مان آرزوی سعادت و بهروزی را در این پیکار نابرابر آرزومندیم و همگام آنان می رزمیم تا جهانی بهتر را به ارمغان بیاوریم، جهانی غیر طبقاتی و برابر به همراه صلحی پایدار در همه جهان.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

بازنشستگان سندیکای بافنده سوزنی

بازنشستگان فلزکارمکانیک

بازنشستگان صنعت چاپ

بازنشستگان شهاب خودرو

بازنشستگان مستقل قزوین

١٧ اسفند ١٤٠٠

Share on Google+Share on Facebook