کارگران در مجتمع مس سرچشمه و مطالبات ایشان در پایان سال ١٤٠٠

مطابق گزارش دریافتی از گزارشگر پیام سندیکا در مجتمع مس سرچشمه ، در پایان سال ١٤٠٠ برخی از شرکت های زیر مجموعه ی مجتمع مس سرچشمه در پرداخت مطالبات نیروهای خود نا موفق اند:

_ شرکت پارسیان با وجود مشکلات مالی موجود در پروژه اش، مطالبات نفرات خود را تا پایان سال پرداخت نموده است.

_ شرکت فولمن در انتهای قرارداد خود، ضمن معوقه های پرداختی، نسبت به بیمه ی نفرات خود اقدام نمی نماید و مطالبات پیمانکاران دست دوم این مجموعه نیز به اندازه ی یک سال در تاخیر است.

_ شرکت متبا نیز مطالبات پرسنلی خود را به روز رسانی کرده است .

_ شرکت داریان پیمانکار فلوتاسیون سرباره از دیماه نسبت به پرداخت حقوق نفرات خود اقدام ننموده و مطالبات پایان سال نفرات نیز پرداخت نشده اند و این شرکت در پرداخت حق بیمه ی پرسنل نیز تاخیر دارد.

_شرکت مبینا حقوق دیماه و عیدی پرسنل را پرداخت نموده و موفق به پرداخت حقوق بهمن ماه نشده است.

_ شرکت جهان پارس هم به همین ترتیب، حقوق بهمن و اسفند نفرات خود را پرداخت ننموده و وعده هایی برای پرداخت حقوق بهمن داده است.

گزارشگر پیام سندیکا- مجتمع مس سرچشمه

Share on Google+Share on Facebook