پیام سندیکا، شماره ۱۰٩ اسفند ماه سال ۱۴۰۰منتشر شد!

ماهنامه نشریه پیام سندیکا، پیام آور سندیکاهای کارگری ایران شماره ۱۰٩/ سال دهم/ اسفند۱۴۰۰ در ایران بصورت چاپی و الکترونیکی منتشر شد.

در این شماره می خوانید:

اطلاعیه های سندیکاهای کارگری ص1
گزارشات کارگری از واحدهای تولیدی ص8
آیا کمپین کارگری ١٤٠١ برقرار خواهد بود؟ ص23
عیدی حقیرانه برای همه! ص24
ما چه می خواستیم! (1) ص25
یکشنبه های اعتراض! ص29
نان، همبستگی، پیروزی به ثمر خواهد نشست! ص38
قربانیان سیستم سرمایه داری دو سو! ص39
از جنبش کارگری جهانی بیاموزیم! ص40
قشر متوسط چه کسانی هستند؟ ص43
خانه! ص44
تلخ و شیرین های کازیم عاشقی ص45
فربیکاری در واگذاری ها به بورس ص46
زباله گردی؛ شغل ١۴ هزار نفر در تهران! ص47
اهمیت تفکیک زباله! ص48
ماهیت سرمایه‌داری کنونی ص49
کارگران باید بیاموزند تا بهتر پیکار کنند! ص50

برای خواندن نسخه پی دی اف اینجا را کلیک کنید
” هیئت تحریریه ” و ” روابط عمومی ” سندیکای کارگران فلزکارمکانیک

برای اطلاع از دیدگاههای ما می توانید به سایت دو زبانه سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران به آدرسsfelezkar.com و کانال رسمی سندیکا در تلگرام به آدرس #کانال_رسمی_سندیکای_کارگران_فلزکار_مکانیک_ایران مراجعه کنید.