کارگران سرزمین بی لبخند شادی آفرین شدند!

کارگران كشور همانگونه که در ساختن پروژه های صنعتی سرزمینمان از همه چیز خود مایه گذاشته اند تا برای سرافرازی ایران زمین پیشگام و پیشرو باشند؛همانگونه هم هنر بی مانند خودشان را در میدان فرهنگ به نمایش گذاشته اند و بدون هیچگونه چشمداشتی هم از جیب خود، کار بدنی و همچنین زمان زندگی خودشان مایه گذاشته اند و برای رشد و باروری فرهنگی و میهنی در راه همبستگی و شادی آفرینی و سرافرازی مردمانشان کارهایی در خور و شایسته انجام داده اند.

در هنگامه جشنواره بزرگ اسوار ایل بهمیی که در شهر باوج ابوالفارس در تاریخ ١١/ ١/ ١٤٠١ برگزار شد، میزبان همه اقوام ایرانی بودیم و بسیار باشکوه و هنرمندانه برگزار شد. رخداد باشکوه این جشنواره شور بی پایان کارگران در برگزاری این جشنواره بود که همه گونه همکاری ها را در این میان پیش از آغاز تا پایان جشنواره انجام دادند.

کارگر بازنشسته سنگ شکن رامهرمز استاد حیدر نظری با خوانش زیبای ملی میهنی به شاهنامه خوانی به سبک بهمیی پرداختند.

در پایان جشنواره از مهربانوی ورزشکارمان آرزو بهمیی که قهرمان ملی میهنی هست و دختر یک کارگر است ستایش بسیار انجام گرفت. آرزو بهمیی هنگامی که پای میکروفون رفت به همه مردم درود فرستاد و گفت:« از اینکه دختر یک کارگر هستم بسیار خُرسند و شادمان هستم؛ چرا که پدر کارگرم اندیشه باز و بدون مرز داشته و با اینکه در زندگی مالی بسیار به ما سخت می گذرد ولی پدرم برای من که یک دختر هستم و در روستا زندگی می کنیم زمان گذاشت هزینه پرداخت نمود تا من بتوانم در رشته ای که دوست دارم پیروز و سربلند گردم و قهرمان ملی شوم. من به چنین پدری دلسوز، مهربان و با گذشت خواهم بالید»

تجلیل ویژه از دانشجوی پزشکی شهر نوپای باوج، سجاد بزرگمهری که پدرش یک کارگر بازنشسته می باشد و ایشان توانستند در رشته پزشکی قبول شوند.

از قهرمان آتش سوزی بیمارستان سینا اطهر تهران، کارگر عنایت آزغ که با شجاعت بیماران را نجات داد نیز ارج گذاری بسیار انجام گرفت.

از نویسنده کارگرمان حسین جشن هم ستایش ویژه بسیار انجام گرفت.

پیشتاز کارگری پروژه های جنوب کشور، مهربان ارسلان امینی از ایل بزرگ بختیاری، طراح کمپین افزایش حقوق سال 1399 نیز با بودنش در این جشنواره شوق خاصی را در میان کارگران برانگیخت.

همچنین کار گروه ویژه، از کارگر بازنشسته مهربان ابراهیم شیخی که در برپایی سنتها ی ایلی کارهایی در خور به انجام رسانیده بودند و هنرمندان ویژه گروه پیشگامان فرهنگی هنری ایل بهمیی که کارگر هستند همه گونه همکاری در برپایی این جشنواره نمودند و سپاسگزاری ویژه از آنها را ابراز می داریم.

نام بردن دیگر هنرنمایی و شهامت بی اندازه کارگران در این نوشته ها جای نمی گیرد و نمونه هایی که گفته شد مشتی از خروار است.

به امید سرافرازی و سربلندی همه کارگران ايران!

وارتان خرمدین سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران

١١/١/ ١٤٠١