اعتصاب در پتروشیمی گچساران ادامه دارد!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، سومین روز از اعتصاب کارگران پروژه ای شرکت پناه صنعت پتروشیمی گچساران که در آن کارگران پایپینگ، سویل، برق و ابزار، استراکچر شرکت دارند، همچنان ادامه دارد. این کارگران خواستار افزایش دستمزد بر طبق دستور مدیریت منطقه ویژه با ٣٨ درصد بوده و خواهان پرداخت حقوق اسفند ماه شان از شرکت پناه صنعت هستند.

با خبر شدیم مدیریت پتروشیمی آگهی استخدام برای جایگزین کارگران اعتصابی داده است. به مدیریت پتروشیمی اعلام می کنیم از دستور مدیر منطقه ویژه جناب آقای سید محمدعلی موسوی تخطی نکرده افزایش حقوق ها را هرچه زودتر اعمال کند

از همه برادران بیکار خواهشمندیم که به سر این کار نروند تا مبارزه برادرانشان براى مطالبات برحقشان موفق شود. در صورتی که کارگری این خواهش را نادیده بگیرد و برای کار به این پتروشیمی جهت جایگزینی برادران اعتصابی برود در شهر محل زندگیش آبرویش را خواهیم برد.