اعتصاب برای نان ادامه دارد!

به گزارش خبرنگاران پیام سندیکا، طبق وعده پتروشیمی آدیش به پیمانکاری آقای کرمی که به نیروها وعده داده بود به زودی با افزایش حقوق و ۲۰۱۰ موافقت خواهد شد، دیشب آقای کرمی به خوابگاه رفت و گیت پاس کارگران را گرفته و گفت کسی حق ندارد در خوابگاه باشد و همه را روانه خانه کرد. شرکت مخزن سازی نفت سپاهان به پیمانکاری آقای کرمی فعلن تعطیل شد. هیچ کارگری برای کار به این پیمانکاری نرود تا حرف کارگران اجرایی شود و این دغلکاران تو دهنی سختی از کارگران بخورند.

در شرکت کیان سازه بنوار سایت۱ پترو پالایش شرایط کمپین را نپذیرفته و جذب نیرو با حقوق و قرارداد روز مزد را اعلام کرده است. اکیپ داربست بندی چون شرایط را نپذیرفته از طرف شرکت به همراه سرپرست و فورمن اخراج شده اند. در حال حاضر شخصی بنام نبی اله مولایی از ایذه نفر جایگزین سرپرست داربست شده و تلاش دارد کارگر با شرایط روزمزد با روزی۷۰۰هزار تومان جذب کند. این شرکت به مدیریت برادران شهرام کیانپور و فرهاد کیانپور در حال حاضر سایت ۱ توانسته اند گروه سیویل ۳۰۰ نفره را به سرپرستی همت زاده با دستمزد روزانه مشغول به کار کنند اما گروه داربست بندی این شرایط را نپذیرفته اند و اخراج شده اند. هیچ کارگر داربست بندی حق ورود به این شرکت را ندارد تا زمانی که حرف کارگران را اجرا کنند.

همچنین شرکت روژین صنعت پیمانکاری گلزاری بشارت و صدرا مخزن سبز با آنکه با ۲۰..۱۰موافقت کرده اند ولی افزایش حقوق را از اول سال نمی خواهند اعمال کنند. چون گفتن اول برج ۲ اعمال می کنیم ممنون میشم

برادران کارگر، با توجه به جلسه 10 اردیبهشت مازیار گیلانی نژاد نماینده 2000 کارگر با مدیر منطقه ویژه و بازرس منطقه و سرپرست سازه پاد، طبق دستور مدیر منطقه ویژه همه کارگران می بایست افزایش حقوق 38 درصدی را از اول امسال دریافت کنند و تخلف از این امر سرپیچی از دستور مدیر منطقه ویژه است. کارگران می توانند به مدیر منطقه مراجعه و یا نامه بنویسند و تخلف را گزارش کنند. سندیکا هم پیگیر این موضوع است.

کارگر متحد کارگر