پیام سندیکا، شماره ۱۱۰ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱منتشر شد!

ماهنامه نشریه پیام سندیکا، پیام آور سندیکاهای کارگری ایران شماره ۱۱۰/ سال دهم/ اردیبهشت ۱۴۰۱ در ایران بصورت چاپی و الکترونیکی منتشر شد.

در این شماره می خوانید:

اطلاعیه های سندیکاهای کارگری ص1
اخبار پروژه ها ص13
خانه هایتان آباد! ص32
صعود به قله پر افتخار خوان یغما! ص33
آینده زحمتکشان در گروه اتحاد! ص34
سال نو بر همه کارگران ايران خجسته بادا! ص36
کارگران سرزمین بی لبخند شادی آفرین شدند! ص38
درس دستور ص40
چرا زنان باید به تشکل‌ها و اتحادیه‌های صنفی بپیوندند؟ ص41
دماوند تو را می‌خواند ص42
معلولی که بر معلولیت غلبه کرد ص43
کودک کار و خیابان ص44
رویای کودک کار ص45
تلخ و شیرین های کازیم عاشقی ص47
آیا بشر سرانجام راه غلبه بر مرگ را می‌یابد؟ ص48
سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران معتقد است ص49
جنگ و صلح، مسوولیت اجتماعی! ص51
عملکرد نئولیبرالیسم را بشناسیم! ص52

برای خواندن نسخه پی دی اف اینجا را کلیک کنید
” هیئت تحریریه ” و ” روابط عمومی ” سندیکای کارگران فلزکارمکانیک

برای اطلاع از دیدگاههای ما می توانید به سایت دو زبانه سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران به آدرسsfelezkar.com و کانال رسمی سندیکا در تلگرام به آدرس #کانال_رسمی_سندیکای_کارگران_فلزکار_مکانیک_ایران مراجعه کنید.

Share on Google+Share on Facebook