تماس با مسوولین شرکت سازه پاد!

با گزارشاتی که خبرنگاران پیام سندیکا از پیمانکاری های زیر مجموعه سازه پاد برایمان ارسال کردند، امروز مازیار گیلانی نژاد نماینده 2000 کارگر پروژه ای طی تماسی با یکی از مسوولین شرکت سازه پاد در خصوص پیمانکاری کیانپور و عقب افتادن دستمزدهای کارگرانش و همچنین شرکت ماشین سازی اراک گفتگو نمود. نتیجه این گفتگو چنین بود که ماشین سازی اراک به دلیل تاخیر در پروژه و مسایل کارگری از این شرکت خلع ید شده و تمامی تعهداتش را شرکت سازه پاد به عهده گرفته ست از جمله رفع نواقص ریپرهای مخازن تا تسویه با کارگران این شرکت. در مورد کیانپور و ماشین سازی اراک تا آخر این ماه تسویه های مالی داده خواهد شد. البته این مسوول سازه پاد اعلام می کرد که حقوق فروردین ماه کارگران کیانپور داده شده است و مابقی طلب همچنان باقی است. ایشان همچنین از تاخیر دریافت پول از شرکت های خارجی نیز گفت. آنچه نماینده کارگران پروژه ای گفت این بود که هر پیمانکاری می بایست اینقدر توانایی مالی داشته باشد که بتواند حداقل دستمزد کارگرانش را بدهد.
ایشان اعلام می کرد در تمامی پتروشیمی بوشهر کارگران ٢٠/١٠ شده و بیش از ٣٨ درصد به حقوق کارگران افزوده شده است و بیمه ها هم بر طبق مبلغ دریافتی کارگران به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می شود.
چنانچه دوستان گزارشی خلاف آنچه در بالا نوشته شده است دارند به سندیکای فلزکارمکانیک اطلاع بدهند.

Share on Google+Share on Facebook