بی قانونی ها را متوقف کنیم!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، شرکت استیم پروژه پتروشیمی اسلام آباد غرب همچنان به خلافکاری های خود ادامه می دهد. بعد از اعتصابات فروردین ماه مبنی بر احقاق حقوق و شرایط ۲۰/١٠ افزایش حقوق و پرداخت به موقع دستمزدها، باتوجه به تغییرات مدیریتی ( تغییر مدیر پروژه ) مدیریت جدید پروژه آقای مهندس برزه کار و‌همچنین مدیر عامل فردین دیاری پور اعلام کردند که شرایط همان ٢٤/٦ است و ربطی به پروژه های جنوب ندارد. حقوقها نیز زمانی پرداخت می شود که کارفرمای اصلی صورت وضعیت را پرداخت کند. با توجه به نبود کار جدید و عدم پیشرفت کار، مبلغ ناچیزی از کارفرما آزاد خواهد شد که جوابگوی هزینه ها نمی باشد و بی تردید حقوق ها عقب خواهد افتاد. با این وضع شرکت از این موقعیت برای دریافت حقوق خود استفاده کرده و کارگران را مجبور می کند دست به اعتصاب دوباره برنند تا مبلغ بیشتری از صورت وضعیت آزاد شود. شرکت برای هرچه ناراضی تر کردن کارگران، طبق گفته مدیرعامل :«شرایط کماکان همان ٢٤/٦ بوده و اگر کسی ناراضی است میتواند همین امروز اقدام به تسویه حساب کند»
با توجه به نبود پروژه فعال در این شهرستان و همچنین وفور نیروی کاری بیکار در همه زمینه ها هیچ یک از نیروها نه جرات اعتصاب دارند و نه حتا جرات درخواست خواسته هایشان را، از جمله حقوق برج ۲ هنوز پرداخت نشده است و پرداخت حقوق ها منوط به امضای قراردادهای خلاف قانون می باشد( امضای اجباری قراردادها).

نظر سندیکا این است که کارگران متحد شده و با اطلاع رسانی وسیع به دوستان بیکار برای قطع دست کارفرمای سودجو، همگی در روزی مناسب دست از کار کشیده و به خانه هایشان بروند. تا این زنجیره خلافکاری ها از بین برود. سندیکا از شما حمایت خواهد کرد.

Share on Google+Share on Facebook