قربانی سودجویی کارفرمایان!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، امروز یکی از کارگرانی که در حادثه نشت گاز مصدوم و به بیمارستان برده شده بود درگذشت. این حادثه که در پالایشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبی عسلویه اتفاق افتاده بود به دلیل سودجویی کارفرمایان و عدم ایمنی کافی منجر به مرگ محمد صادقی ٣۵ ساله اهل لامرد شغل ریگر جرثقیل بود، شد. این در حالی است که مدیر پالایشگاه سوم از آتش سوزی جزئی در این پالایشگاه خبر داده بود.

این اولین نفر و آخرین نفر هم نخواهد بود. کارگر باید یاد بگیرد که در جایی که امکانات ایمنی کافی وجود ندارد کار نکند. ما به خانواده و همکاران این کارگر تسلیت میگوییم و یادآور می شویم که مقصر اصلی بازرسان وزارت کار و مدیریت این پالایشگاه هستند ننگ بر آنان.

Share on Google+Share on Facebook