پیمانکاری شیرانی نمونه یک خلافکار تمام عیار!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، پیمانکاری فیروز شیرانی( شیران ساویس) در پروژه دالاهو با شرایط ٢٢/٨ کار می کنند. در این پیمانکاری با وجود گذشت 5 ماه از سال نه حقوق کارگران مشخص شده نه قراردادی بسته شده است. کیفیت غذاها و خوابگاه بسیار افتضاح است در این پیمانکاری نه خبری از عیدی هست و نه خبری از سنوات. این پیمانکاری به خلاف های گذشته خود دغلبازی جدیدی هم اضافه کرده و جدیدن مالیات و کل بیمه را از حساب کارگران کم می کند. در حالی که حقوقی که واریز می کند اصلا قابل مقایسه با بقیه کارگران منطقه نبوده و بسیار کم است. .در این ۵ ماهه جهت تعیین حقوق کارکنان امروز و فردا کرده و هنوز مشخص نشده حقوق کارگران چقدر خواهد شد. این پیمانکار دغلکار هنوز حقوق اردیبهشت را به کارگران پرداخت نکرده است.

Share on Google+Share on Facebook