یکشنبه های اعتراض!

به گزارش خبرنگاران پیام سندیکا با توجه به فراخوان داده شده، امروز 9 مرداد در شهرهای کرمانشاه، تهران، اهواز، رشت بازنشستگان تامین اجتماعی تجمع کردند. در همین روز نیز بازنشستگان مخابرات در شهرهای مشهد، کرمانشاه، اصفهان، شهرکرد، تبریز، کرج، سنندج، ارومیه، بجنورد تجمع کردند. با آنکه مدتهاست کانون های بی خاصیت با پیشه کردن صبر بازنشستگان را هشدارباش برای تجمعات می دهند اما امروز بازنشستگان نشان دادند که از حقشان نخواهند گذشت.
در رشت بیش از 250 نفر متشکل با شعارهای «رزمنده دیروزیم شرمنده امروزیم، مخبر بی اصل و نسب استعفا استعفا، نیروی انتظامی تشکرتشکر» تجمع اعتراضی خود را برگزار کردند. هرچند که پس از ساعتی چند نفر از بازنشستگان به پلیس سیاسی برای فردا احضار شدند.

در تهران پلیس به سوی جمعیت متعرض حمله ور شد و تعدادی را دستگیر کرد.
در اهواز که بازنشستگان در مقابل استانداری تجمع کرده بودند با همراهی کارگران فولاد و پرستاران و کادر پزشکی بیمارستان کرمی در اعتراض به مصوبه غیرقانونی دولت و وضعیت بد معیشتی و گرانی روزافزون شعارهایی را دادند.
آنچه مسلم است دورغپردازی های کانون های بی خاصیت و به ویژه سخنان عیوضی عضو کانون بازنشستگان استان تهران مبنی بر افزایش یافتن حقوق بازنشستگان سایر سطوح با 38 درصد که هنوز هیچ خبری نه از دولت و نه از ریاست سازمان تامین اجتماعی در این خصوص منتشر نشده است، باعث گردید بسیاری از بازنشستگان باز هم به انتظار بنشینند.
بی تردید عوامل رسوای کانون های بازنشستگی برای به مایوس کشاندن بازنشستگان و سرگردان کردن آنان با دروغپردازی ها هر روزه تلاش زیادی را به خرج می دهند. اما سفره های خالی بازنشستگان بی تردید بازنشستگان را به خیابان خواهد کشاند.

رشت

اهواز

Share on Google+Share on Facebook