کلاهبرداری شرکت استیم از کارگران!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، شرکت استیم واقع در پتروشیمی بوشهر به ریاست آقای مهندس ذوالفقاری در اجحاف به کارگران مدل جدیدی را اختراع کرده اند. این شرکت به جوشکار دوجی سه جی مخزن برای 31 روز کار مبلغ 30 میلیون و 200 هزار تومان با ساعت کاری 10 ساعت در روز حقوق می دهد. کلاهبرداری از اینجا آغاز می شود که 1 میلیون و هفتصد هزار تومان بابت مالیات و حق بیمه از کارگران کم می کنند. در حالی که حق بیمه کارگری که 30 میلیون حقوق می گیرد 2 میلیون 100 هزار تومان بابت 7 درصدش خواهد شد. پس ایشان لیست بیمه را برحسب دریافتی کارگر رد نمی کند و کلکی که به کارگر و سازمان تامین اجتماعی می زنند از همین جا اتفاق می افتد. طبق اظهارات کارگران حق بیمه را، کارگر ساده رد می کند. این در حالی است که کارگران ساده مشمول مالیات نمی شوند.

خلاف های این شرکت اول طبق کمپین حقوق پرداخت نمی کند

2-20/10 را رعایت نکرده و 31 روز از کارگر کار می کشد

3- بیمه را طبق لیست حقوق پرداختی به کارگر به بیمه رد نمی کند

4- از کارگر مالیات می گیرد

5- ساعت کاری را هم رعایت نمی کند

6- وضعیت خوابگاه در بیدخون متوسط است و در یک اتاق 16 متری 3 نفر با این دمای بالا زندگی می کنند.

7- در لیست غذا گوجه بادمجون و سیب زمینی تخم مرغ دیده می شود.

8- هنوز حقوق خرداد و تیرماه پرداخت نشده است.

با آنکه این شرکت های زیرمجموعه سازه پاد در 10 اردیبهشت در حضور مدیر منطقه ویژه و بازرس آن و نماینده کارگران پروژه ای قول داده بودند که قوانین کار و کمپین را رعایت کنند اما تخلفات شان هر روز بیشتر می شود. گزارش این تخلفات به سازمان تامین اجتماعی و بازرسی شرکت نفت ارایه خواهد شد و سندیکا هم پیگیر این تخلف خواهد بود.

Share on Google+Share on Facebook