چرا شرکت های پیمانکاری شاغل در عراق و ترکیه تحریم کارگری هستند!ً

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، آگهی های بسیاری برای کار در عراق و ترکیه از طرف افراد در گروههای کاریابی کارگری گذاشته می شود. بارها کارگران از ما پرسیده اند چرا این آگهی های کار را تایید نمی کنیم؟

در درجه اول قول هایی که این افراد برای کار، جای خواب، ویزا می دهند در عمل دروغ از آب در می آید و هیچ ضمانت اجرایی ندارد. اینجا حقوق را بالا طی می کنند ولی بعد از اینکه از شما در آنجا تست گرفتند می گویند استاندارد اینجا با ایران فرق می کند و شما مثلن جوشکار درجه یک نیستی پس حقوق شما خیلی پایین تر است. در حالی که استاندارد جوشکاری ایران به دلیل اینکه تحت آموزش های انگلیس و آلمان است از همه کشورهای حوزه خلیج بالاتر و حتا در خود آلمان مورد قبول است. این اولین ترفند پیمانکاران.

دوم اینکه شرکت های پیمانکاری هیچ قراردادی در اینجا با کارگر نمی بندند چرا که می دانند کارگر می تواند با این قرارداد از آنها شکایت کند. برخی هم که زرنگ تر هستند قراردادی می نویسند که اگر از آنها بپرسی که این قراردادها را وزارت کار تایید می کند می گویند به وزارت کار مربوط نمی شود. در حالی که اگر شما قراردادی در ایران بنویسید برای کار در خارج از کشور، به جز اینکه این شرکت باید دارای مجوز استخدام کارگر باشد مهمتر از همه این است که اگر شرایط کار و جای خواب و پرداخت نشدن حقوق آن چیزی که در قرارداد نوشته شده نباشد، کارگر می تواند از کنسولگری و یا در ایران پیگیری نماید.

به همین دلیل دوستان در صورت تمایل به کارکردن در خارج از کشور به سندیکای ما خبر داده و مشورت بگیرند، بعد اقدام به رفتن به کشور مورد نظر بکنند.

Share on Google+Share on Facebook