اعتراضات به حق کارگران پروژه ای!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، امروز ٢٠ مهرماه بعد از اعتراضات کارگران فاز ١٤ کنگان در مورد عقب افتادن حقوق ها و همچنین مسایل مطرح در این روزهای وطنمان و اعتصاب در خوابگاهها، با خبر شدیم با واریز حقوق های عقب افتاده یکی از مسوولین امنیتی نظامی به خوابگاه کارگران شرکت پایندان رفته و با دلجویی از آنان در مورد موضوعات روز برایشان صحبت کرده است و اعلام نموده دیگر حقوق ها عقب نخواهد افتاد و از کارگران خواسته است به کار برگردند. اما متاسفانه ٤ کارگر از شرکت های زیر مجموعه پایندان دستگیر و به بیرون فاز برده شده اند. کارگران فاز ١٤ خواهان بازگشت به کار همکارانشان هستند.

در پالایشگاه آبادان شرکت اکسیر نیز بعد از اعتراضات کارگران حقوق های عقب افتاده را پرداخت کرده و کارگران به کار بازگشته اند.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران خواهان بازگشت به کار کارگران پروژه ای شرکت پایندان است و از مسوولین شرکت پایندان می خواهد تمامی تلاش خود را برای بازگرداندن این کارگران به پروژه به کار ببرد.

Share on Google+Share on Facebook