اتاق بازرگانی و اصلاح قانون کار!

به گزارش خبرگزاری ایلنا شورای گفتگو متشکل از اعضای اتاق بازرگانی با برگزاری جلسات منظمی برای اصلاح آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور، بالا بردن سن بازنشستگی به ٦٥ سال، حذف حداقل حقوق و منطقه ای کردن آن، حذف ٨ ساعت کار و مهمتر از همه نابودی سازمان تامین اجتماعی و خصوصی شدن بحث درمان، جلسات منظمی را از اواسط مردادماه آغاز کرده اند. شورای گفتگو که از سوی موسسه نذر و اشتغال اصفهان حمایت می شود تمام هم خود را معطوف به موضوعی کرده است که به این اتاق ربطی ندارد. این شورای گفتگو و اتاق بازرگانی برای نابودی قوانین حمایتی از طبقه کارگر بسیار فعال است ولی به موضوعاتی از جمله ریزش معدن کوهبنان و مرگ ٢ کارگر و هم چنین مرگ ٢ کارگر در حادثه تونل فاضلاب شرف آباد کرمان (خبرگزاری ایلنا ١٣ آبان) که به دلیل سودجویی کارفرمایان و ایمن نکردن عمدی محل کار کارگران روی داده است، ورود نمی کند و به کارفرمایان حتا تذکری کوچک نمی دهد.

ما نمی دانیم چرا اتاق بازرگانی به اموری که از وظایف اصلی آن است از جمله کم فروشی، گران فروشی در محصولات غذایی و دارویی و واردات دسته بیل، کش شلوار، خر، پوست خربزه آن هم از کشور بیابان خیز امارات نمی پردازد و چشم به روی خروج ارزهای گرانبهای کشور در این موقعیت به خارج از کشور بسته است. این چشم پوشی عمدی اتاق بازرگانی به چه معناست؟

تحریریه پیام سندیکا

Share on Google+Share on Facebook