وضعیت ناگوار داروخانه های قزوین!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، با اعتصاب مسوول فنی داروخانه ها در شهرستان قزوین به دلیل عدم پرداخت بدهی تامین اجتماعی به داروخانه ها در رابطه با حق فنی که منجر به عقب افتادن دستمزدهای مسوول فنی داروخانه ها گردیده بود همچنان ادامه دارد و دانشگاه علوم پزشکی قزوین نیز دستور داده است داروخانه هایی که مسول فنی ندارند از دادن دارو خودداری کنند که عملن باعث بسته شدن داروخانه ها خواهد گردید.

با تمام تلاشی که مسوولین خانه کارگر قزوین برای حل این مشکل و بازگرداندن مسوولین فنی داروخانه ها به محل کار کرده اند، اعتصاب همچنان ادامه دارد.

تاخیر در پرداخت حق فنی به گفته علیرضا حیدری عضو ارشد خانه کارگر تهران:« مراکز طرف قرارداد سازمان تامین اجتماعی به بیش از یکسال رسیده است»

آنچه در این میان اتفاق افتاده است سرگردانی خانواده بیماران تامین اجتماعی در قزوین است.

Share on Google+Share on Facebook