پیروزی غرور آفرین زحمتکشان ذوب آهنی شادباش!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، با اعتصاب ٢ روزه زحمتکشان ذوب آهنی و طرح خواسته های خود بصورت تجمع و فرصت دهی ٢ هفته ای به کارفرما و تهدید به اعتصابی سخت، امروز ٥ آذر مطلع شدیم مدیریت ذوب آهن طی جلسه ای در روز سه شنبه و چهارشنبه هفته گذشته که با حضور مسوولین تامین اجتماعی، شستا، صدر تامین برگزار گردید مصوب کردند:

١- طرح طبقه بندی بازنگری و به روز شده تا رعایت در پرداخت ها حاصل شود

٢- نظام تسهیلات اصلاح شود تا این تسهیلات به صورت عادلانه توزیع گردد

٣- اصلاح و تایید مشاغل سخت و زیان آور در شرکت با هماهنگی وزارت کار

٤- افزایش حقوق کارکنان با بهره مندی همه از مزایای آن در زمان اشتغال و بازنشستگی و ترمیم دستمزدها به ویژه کارگران و افزایش درصد سختی کار، بیمارزایی مشاغل، زیان آور بودن مشاغل با اولویت کارگران خط تولید

٥- طبقه بندی مشاغل تا ٣ ماه آینده باید اجرا و ابلاغ گردد

٦- مبلغی به عنوان علی الحساب طرح طبقه بندی مشاغل با اولین حقوق پرداخت گردد.

٧- از روز چهارشنبه ٢ آذر بازنگری در طرح طبقه بندی مشاغل آغاز شود.

پیروزی زحمتکشان ذوب آهنی بر خانواده هایشان شیرین تر از عسل و خسته نباشید به رفقای سندیکایی حاضر در ذوب آهن.

روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

Share on Google+Share on Facebook