تجمع اعضای بازنشسته خانه کارگر!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، نزدیک به ١٥٠ نفر از بازنشستگان خانه کارگر موسوم به «اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری» امروز ٢٦ بهمن در مقابل مجلس تجمع کردند. آنان آمده بودند تا سهم سازمان تامین اجتماعی در بودجه سال ١٤٠٢ را خواستار شوند. همین. نه به دنبال ٢٥ درصد همسان سازی باقیمانده بودند، نه به دنبال افزایش مستمری ها، نه اعتراض به عیدی حقیرانه ١ میلیون ٨٠٠ هزار تومانی، نه پولی شدن داروها در مراکز ملکی تامین اجتماعی از جمله بیمارستان میلاد و نه از دست دادن بانک رفاه. آقایان حسن صادقی، علیرضا حیدری لیدرهای این مثلن تجمع اعتراضی بودند.

این تجمع که به صورت چراغ خاموش توسط حسن صادقی سازمان داده شده را حتا اعضای ساده و کم سابقه هم نمی دانستند در حقیقت فقط به اعضای بسیار بسیار مطمئن خبرداده شده بود که در آن شرکت کنند. خانه کارگر و به ویژه حسن صادقی که به شدت زیر فشار بازنشستگان هستند و ناکارآمدی شان آشکار شده است با این نمایش به دنبال کسب حیثیت و خودی نشان دادن بودند. اینها از ترس اینکه مبادا بازنشستگان مستقل هم با اطلاع از این تجمع به میدان آمده و بازی نمایشی آنان را برهم زدند، برای اولین بار در عمرشان یک تجمع بدون مجوز و اطلاع پلیس امنیت ترتیب دادند. البته در این تجمع پلیس امنیت مثلن می خواست حسن صادقی و علیرضا حیدری را دستگیر کند!!! که نتوانستند.

حال و روز امروز بازنشستگان دستپخت فریبکاری ها، زد و بندهای آقایان صادقی، محجوب، ربیعی، سهیلا جلودارزاده و در یک کلام خانه کارگر است. اینان همان کسانی هستند که در مقام نماینده کارگر از دهه شصت تمامی دستاوردهای طبقه کارگر را به باد داده اند از جمله حق اعتصاب، داشتن سندیکا، عدم اخراج کارگران فعال، چانه زنی های دستجمعی. حمله به خانه کارگر در سال ١٣٥٩ و سر و دست شکاندن کارگران سندیکایی، حمله با چوب و چماق به سندیکای کارگران نانوا و مضروب کردن سندیکالیست های هیات موسسان در سال ١٣٨٤ گوشه ای کوچک از فعالیت های کارگری!!! خانه کارگری هاست.

البته این تجمع بی دلیل نیست چرا که ریزش اعضای بازنشسته خانه کارگری و آمدن به سمت بازنشستگان مستقل سالهاست آغاز شده است. در حالی که بازنشستگان مستقل با جمع آوری ٢٦٠٠ امضا به فروش بانک رفاه اعتراض کردند حسن صادقی ها فقط سخنرانی های آتشین!!! کردند.

عالیجنابان خانه کارگری، عمر نمایشات شما مدتهاست تمام شده است. روزهایی که درد به در به دنبال خرید کارخانه و گاوداری ها و خانه های متروکه به قیمت های بسیار ارزان بودید فکر امروز را نمی کردید. با این نمایشات، رانتخواری و خیانت های شما کارگر فروشان فراموش نخواهد شد.