از کارگران ذوب آهن حمایت می کنیم!

در روز شنبه ٦ اسفند بیش از ١٠٠٠ کارگر از قسمت های مختلف ذوب آهن به ویژه مکانیک نت، کوره ها، کک سازی، الگومراسیون، ریخته گری در محوطه ذوب آهن گردهم آمدند و متاسفانه با یورش پلیس سیاسی روبرو گردیدند. تاکنون نزدیک به ١٠٠ نفر از کارگران بازداشت و بقیه در روز دوشنبه به زور به سرکار فرستاده شدند. تعداد بازداشتی ها هر لحظه اضافه می گردد. این اعتصاب که در راستای هشدارباش ٢٥ آبان به مدیریت داده شده بود که هرچه زودتر موضوع طبقه بندی مشاغل را سرو سامان بدهند تا کارگرانی که بازنشسته می شوند افزایش حقوق شامل شان بشود، بوده است. مدیریت ذوب آهن با استخدام فردی برای این کار و طولانی کردن روند طبقه بندی مشاغل، خشم کارگران را افزون نمود.

طبقه بندی مشاغل کارگرانی که امسال بازنشسته خواهند شد کاری برای کمیته طبقه بندی ندارد و می تواند اولین قدم برای اجرای طبقه بندی باشد مگر اینکه مدیریت به عمد از اجرای این موضوع بخواهد طفره برود.

پاسخ سفره های خالی سرکوب نیست و این سرکوب ها، واکنش تندتر کارگران را در پی خواهد داشت. بی تردید نخواهیم گذاشت سیستم سرکوب عمر درازی داشته باشد و مافیای لانه کرده در دولت هم به زحمتکشان توهین کند و هم نانشان را بدزد.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران ضمن حمایت از خواسته های به حق کارگران ذوب آهن، خواهان آزادی همه دستگیر شدگان و عذرخواهی مدیریت از کم کاری و اهمال در اجرای طبقه بندی می باشد. ما از همه توان خود برای حمایت از دستگیر شدگان و خانواده هایشان دریغ نخواهیم کرد.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران ٨ اسفند ١٤٠١

رونوشت به فدراسیون جهانی اینداستریال