گزارش خبرنگار پیام سندیکا از نیشکر هفت تپه

مشکلات کشاورزان شاغل در نیشکر هفت تپه
کارگران کشاورزی شاغل در نیشکر هفت تپه در 12بخش کار می کنند که در هر بخش 5 سر میراب مشغول به کار هستند . در این بخش ها معمولا 25 کارگر رسمی و بین 20 تا 30 کارگر پیمانکار یا روز مزد هم کار می کنند.ساعت کار کارگران پیمانکار روز مزد 12 ساعت بوده و روزانه چنانچه کار کنند روزی 30 هزار تومان دریافتی اشان است که همین حقوق ناچیز هم بطور معمول 2 تا 3 ماه عقب می افتد.این کارگران و میراب هایشان باید 50 هکتار از زمین های کشاورزی را آب داده و در گرمای 60 درجه به بالا کار کنند.

این کارگران فاقد هر گونه تسهیلاتی برای رفع گرما زدایی هستند.برای این کارگران که با وسیله های شخصی ( موتورسیکلت ) به سرکار می آیند ، در دمای بالای 60 درجه یک تراکتور اختصاص یافته که با 4 قالب یخ باید به کارگران آب خنک بدهد که با آن دما به جز تحویل آب جوش خدمات دیگری از آن بر نمی آید. به همین خاطرکارگران از خانه های خود با فلاسک یخ می آورند . بیمه کارگران روز مزد سر و سامانی ندارد و معلوم نیست که آیا هر ماه پرداخت می شود یانه؟ از حق مسکن بن خواربار و سرویس حمل و نقل هم خبری نیست. این کارگران با موتورسیکلت های خود به سرکار می آیند و ماهانه 28 هزار تومان پول بنزین می گیرند. و این درحالی است که سرپرستان مبلغ 806 هزار تومان و مدیران یک میلیون چهارصد هزار تومان پول بابت بنزین دریافت می کنند. خواسته های کارگران روز مزد : دریافت روزانه 50 هزار تومان دستمزد – دادن آب یخ یا مبلغ آن به کارگران- سرویس رفت و آمد کولر دار – لحاظ شدن سختی کار در دمای 60 درجه در سوابق بیمه ای – رعایت حداقل حقوق مصوب دولت در مورد کارگران کشاورزی هفت تپه.
Share on Google+Share on Facebook