گزارش خبرنگار پیام سندیکا: طاعون حیوانی همچنان کشتار می کند!

طی سه هفته اخیر طاعون حیوانی بخش هایی از منابع طبیعی اراک، قزوین،طالقان ، کرج را در بر گرفته و طی هفته اخیر در کرج 100 راس بز و کل کشته شده اند. فاجعه آنچنان وسیع است که محیط بانان از گروههای کوهنوردی و زیست محیطی در خواست کمک کرده اند. در اراک 200 راس بز و کل کوهی کشته شده اند که توسط محیط بانان و گروههای زیست محیطی و کوهنوردی سوزانده و یا دفن شده اند. در حال حاضر چندین گروه کوهنوردی در کوههای استان کرج به دنبال یافتن این لاشه ها و یا نشانه گذاری حیوانات هستند. این درحالی است که گسترش این بیماری باعث آلودگی محیط و بخصوص محیط انسانی خواهد شد و ضایعات جبران ناپذیری را به همراه خواهد داشت. مافیای تخریب محیط زیست این را نتوانسته درک کند که شیوع بیماری او و خانواده اش را هم آلوده خواهد کرد همانگونه که آلودگی هوا او و خانواده اش را بی نصیب نگذاشته است.

ما از گروهها کوهنوردی و زیست محیطی این استانها می خواهیم که برنامه های کوهنوردی خود را لغو و به یاری محیط بانان بشتابند.

روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکار مکانیک

14/7/94

 

 

Share on Google+Share on Facebook