پیام رسیده از «کنفدراسیون اتحادیه های کارگری بخش عمومی (دولتی) ترکیه» (کیسک)

 

در پاسخ به اطلاعیه ای که از طرف سندیکای کارگران فلزکار مکانیک در روز 19 مهرماه برابر با 11 اکتبر 2015  منتشر شد، از طرف هیئت اجرائیه کیسک اخیراٌ نامه ای خطاب به سندیکا دریافت شده است که متن آن به قرار زیر است:

رفقای عزیز،

ما، در مقام سازمان های کارگری و انجمن های حرفه ای اصلی در ترکیه، به منظور مطرح کردن صدای خود در رابطه با اوضاع  پر هرج و مرج و درگیری های فعلی، فرا خوانی برای برگزاری یک تظاهرات صلح دادیم.  هدف این تظاهرات مقابله با جو و فضای جنگ و بیان خواسته های مان در رابطه با صلح و دموکراسی بود.  ما می خواستیم از طریق برگزاری چنین تجمعی، بر ارتباط مستقیم بین حقوق کارگران و صلح تاکید کنیم.

با این حال، تجمع صلح در آنکارا در روز شنبه 10 اکتبر (18 مهرماه)  که توسط «کنفدراسیون اتحادیه های کارگری کارمندان دولتی» (کیسک)، «کنفدراسیون اتحادیه های کارگری پیشرو ترکیه» (دیسک)، « اتحادیه مجمع های مهندسین و معماران ترکیه» (تموب) و « انجمن پزشکان ترکیه» (تتب) فرا خوانده شده بود  و در آن بسیاری از احزاب سیاسی، سازمان های دموکراتیک و ده ها هزار نفر از مردم  که خواهان مساوات و برابری، آزادی، دموکراسی و صلح بودند شرکت داشتند، مورد حمله قرار گرفت.  این خونین ترین تهاجم و حمله در تاریخ جمهوری ترکیه بود.  ما صد نفر از دوستانمان را در این قتل عام بی رحمانه از دست دادیم.  بسیاری بیشتر در بیمارستان ها تحت مداوا هستند.

.KESK1

هدف مهاجمان روشن است: هدف نیروی کار و کارگران است. هدف صلح است. هدف دموکراسی است! ما جلوی هر گونه تلاش برای پوشاندن و به فراموشی سپردن این قتل عام را خواهیم گرفت. ما همچنان به مبارزه خود به منظور حصول اطمینان از افشاء همه نیروهای سیاه اندیش و تبهکاری که پشت این حمله؛ به ویژه دولت، که به لحاظ  سیاسی مسئول است و برای اطمینان ازاینکه همه آن ها به محکمه عدالت سپرده شوند، ادامه خواهیم داد. صرفنظر از هزینه ای که متحمل خواهیم شد، ما در مبارزه مان برای حقوق کارگری، صلح و دموکراسی گامی به عقب بر نخواهیم داشت.

ما همه ، در همبستگی، برای ادامه مبارزه ای که توسط دوستان مان- که زندگی خود را در جریان این حمله وحشیانه و خشونت آمیز از دست دادند- به جریان افتاد، و برای گرامی داشت خاطره آنان، با هم خواهیم بود! 

 

ما مراتب تشکر خود را از همبستگی و ابراز حمایت شما در این روز های دشوار ابراز می کنیم.

 

در همبستگی….

 

هیئت اجرایی

 

Share on Google+Share on Facebook