خبرنگار پیام سندیکا از شرکت واحد گزارش می دهد

خبر اول : در حالی که واگن سازی اراک و مجموعه کارخانه های خودروسازی های کشور از رکود رنج می برند و در اقدامی ناباورانه شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و با دستوراقای قالیباف شهردار تهران دست به خرید 200 اتوبوس دو کابین برای خطوط   بی. آر. تی. تهران از چین نموده است. متاسفانه سیاست نابخردانه دلالی به هر شکل آن چنان تارو پود سیستم دولتی را در برگرفته که فقط جیب دلالان اصل هر حرکت اقتصادی است. این خرید که در آینده پورسانت هایش افشا خواهد شد، بسیاری از عوامل شهرداری و اتاق بازرگانی ایران و چین را شامل خواهد شد.
خبر دوم : با توجه به خرید اتوبوس های دو کابین ، رانندگانی که این اتوبوس ها را می رانند از هیچگونه سختی و کار و افزایشی در دستمزد برخوردار نخواهند بود و مانند دیگر رانندگان دستمزد خواهند گرفت. آنچه مورد اعتراض کوشندگان سندیکایی است نه تنها فشار کاری راندن این اتوبوس هاست بلکه این اتوبوس ها بیمه کامل ندارند و در صورت تصادف مشکلات بسیاری دامن گیر این رانندگان خواهد شد.
خبر سوم : مالیات بر حقوق رانندگان شرکت واحد بسیار از کارگران و رانندگان این شرکت را ناراضی کرده است. رانندگان شرکت واحد بیش از 150 هزار تومان در فیش های حقوقی اشان مالیات پرداخت می کنند. در سال دهه 40 و با دعوت سندیکای کارگران شرکت واحد به رهبری ساروخانیان دبیر سندیکا از نخست وزیر وقت از آقای امینی در تعمیرگاه نارمک از او خواستند که مالیات بر درآمد رانندگان و کارگران شرکت واحد از سود شرکت واحد پرداخت شود. این قانون تا چند سالی بعد از انقلاب نیز رعایت می شد که با دستگیری رهبران سندیکایی در دهه شصت ، مدیریت وقت شرکت واحد این جسارت را در نبود سندیکای کارگران شرکت واحد به خود داد و برداشت مالیات از حقوق کارگران و رانندگان شرکت واحد را اجرا کرد.
30/7/94
Share on Google+Share on Facebook