گزارش خبرنگار پیام سندیکا از حیف میل ها

سازمان محیط زیست: مقابله با پشه های سفید وظیفه شهرداری تهران است 11 مهرماه

شهردار تهران : مقابله با پشه های سفید وظیفه شهرداری نیست.

شهردار تهران برای هر هیات مذهبی در ماه محرم 300 تا 500 هزار تومان بن و امکانات پیش بینی کرده است. روزنامه روزان 12 مهر ماه

به نظر شهروندان تهرانی وظیفه هم اکنون شهردار تهران چیست؟ 1- مقابله با پشه های سفید 2- توزیع پول بین هیات های مذهبی 3- آماده کاندید شدن برای ریاست جمهوری  و مجلس

پولهایی که باید خرج زیبا سازی و سر سبزی و زدودن آلودگی از محیط زیست و آبادانی و بازسازی شهر تهران بشود در جاهایی که ربطی به وظایف شهرداری ندارد هزینه می شود. به نظر شما چرا شهردار تهران از جیب مبارک و درآمد ماهانه چند صد میلیونیش خرج اعتقادت معنوی نمی کند و با دست کردن در جیب مردم تهران چنین عمل خودپسندانه ای را انجام می دهد؟

آیا قالیباف وظایف اداره اوقاف را هم به عهده گرفته است؟

Share on Google+Share on Facebook