پیام سندیکا 41 ماه مهر منتشر شد

پیام سندیکا ؛ پیام آور سندیکاهای کارگری ایران در دو نسخه چاپی و الکترونیکی منتشر شد . فهرست مطالب پیام سندیکای 41 به شرح زیر است:

 

payam41Fehrest

برای خواندن نسخه پی دی اف اینجا را کلیک کنید!
” هیئت تحریریه ” و ” روابط عمومی ” سندیکای کارگران فلزکارمکانیک

 

Share on Google+Share on Facebook