گزارش خبرنگار پیام سندیکا از شرکت واحد اتوبوسرانی

چندی پیش در مورد خرید 200 دستگاه اتوبوس دو کابین از چین گزارشی را منتشر کردیم. این اتوبوس ها که به دستور مستقیم آقای قالیباف از چین خریداری شده اند و در سامانه 5 شرکت واحد کار می کنند از کیفیت بسیار بدی به لحاظ اتاق و جلوبندی و دیگر مشخصات فنی برخوردارند. این ماشین ها که گیربکس و موتوری آلمانی دارد، به لحاظ استاندارد از ضعف های بسیاری برخوردار است از جمله اینکهاین اتوبوس ها در سر پیچ ها تکان های شدیدی را به اتاق اتوبوس منتقل می کنند که باعث نارحتی مسافران و راننده ها شده است. بخش های فنی این اتوبوس ها بطورکامل راه اندازی نشده و مسولین فنی شرکت واحد به این موضوع با بی اعتناییبرخورد می کنند.همچنین رانندگان سامانه 5 گلایه داشتند که نشریه پیام سندیکا و پیک سندیکا در
این سامانه پخش نمی شود و انتظار دارند فعالین به این موضوع توجه کنند.

دستورخرید 200 دستگاه اتوبوس دو کابین درحالی است که کارخانه واگن سازی اراک
که بهترین سازنده واگن و اتاق سازی است به دلیل نداشتن مشتری در حال رکود بسر
می برد. سیاست درست صنعتی ایجاب می کند که کلیه واگن های مترو و قطارهای بین
شهری و اتوبوس های شهری و بین شهری را کارخانه های داخلی بسازند تا هم صنعت  ما
رشد کند و هم کارگران این واحد تولیدی بیکار و در جامعه رها نشوند و همچنین
دزدان بین المللی مانند بابک زنجانی ها از زیر بغل آقایان بیرون نیاید.

به نظر شما چرا باید واگن سازی اراک تعطیل شود ولی از خارج اتوبوس وارد شود؟
سیاست درست اقتصادی رشد دلالی است یا راه اندازی کارخانه ها؟

5/9/94

Share on Google+Share on Facebook