Archive for آموزش سندیکائی

به مناسبت اول ماه مه کوشندگان کارگری به سوالات هیات تحریریه پیام سندیکا چنین پاسخ دادند:

نبی معروفی از کوشندگان سندیکایی کارگران بناست. او از دهه 30 فعالیت سندیکایی داشته است. او به سوالات ما چنین پاسخ می دهد:

مهمترین خواسته های جنبش کارگری چیست؟

خواسته کارگران 100 سال است که سندیکاست. کارگر اگر سندیکاهایش فعالیت آزاد داشته باشد می تواند جلوی خیلی کارهایی که بر سر کارگران بلا می آوردند را بگیرد. آقایان وزیر چند سال دیگه بازنشسته خواهند شد. خب این بازنشستگی را کی برقرار کرده به جز سندیکاهای کارگری؟ و شورای متحده مرکزی زحمتکشان ایران در سالهای 1320؟ سندیکاها برای زندگی خوب مبارزه می کنند. …بیشتر

فعالیت‌های سندیکایی را چگونه شروع کنیم؟ فعال سندیکایی کیست؟

بعضی‌ها تصور می‌کنند که باید قبل از هر چیز برای  کارگران توضیح دهیم که در چه شرایط سختی زندگی می‌کنند تا بتوانند علیه این وضع مبارزه کنند. چنین تصوری بی‌پایه است. زیرا هر کس که کار می‌کند و با کار و زحمت خودش نان بخور و نمیر خود و خانواده‌اش را بدست می‌آورد بهتر از هر سخنران و مبلغی می‌داند که دشواری زندگی چیست وسنگینی آن بر دوش کیست. اما آنچه کارگران باید بدانند این است که چگونه می‌توان با مبارزه دسته‌جمعی دشواری‌ها را از پیش پا برداشت ونقش سازماندهی  و تشکل در این میان چیست. کارگران به‌درستی اطلاع ندارند که بسیاری از زحمتکشان جهان که در شرایط بسیار وحشتناکی زندگی می‌کردند از طریق تشکل وسازماندهی توانستند دست استثمارگران و ستمگران را از سرشان کوتاه کنند. …بیشتر

گزارشی از اتحادیه قالیبافان آذربایجان شرقی

انگیزه اینجانب در نوشتن این جزوه این است که هنر دستی صنعت فرش ایران و چگونگی فعالیت بافندگان قالی و تشکیل سندیکای آنان را تا حدودی به سایر اقشار زحمتکش کشورمان بشناسانم. واقعیت این است که صنعت فرش و تولید کنندگان و سندیکای آنان ان طور که باید شناخته شود شناخته نشده است و تا حدودی گمنام مانده است. تلویزیون گاه و بیگاه با نشان دادن فرش های نفیس و قیمتی واقع در مغازه بازاریان فرش با به به و چه چه از آن یاد می کنند بدون آنکه از بافندگان  و تولید کنندگان زحمتکش فرش و مشکلات عدیده و رنج هایی که بافندگان فرش می کشند سخنی به میان بیاورد . نوشتن و تهیه این جزوه به این آسانی صورت نگرفته است بلکه با مطالعه شخص خودم و از منابع تحقیقاتی استفاده کرده ام این منابع تحقیقاتی به قرار زیر است: …بیشتر

ما در قدرت حاکمه حضور داریم!

جنبش سندیکایی ما، و متکی به طبقه کارگر ،از بین نخواهد رفت! آینده هر قدر هم برای ما دشوار، راه ما هر قدر هم سخت و دشوار، تلفات هر قدر سنگین، فداکاری‌ها و از خود گذشتگی‌ها هر قدر جانکاه باشد، یک چیز مسلم است: طبقه کارگر و سندیکاهای کارگری از بین نخواهند رفت! این حقیقت بی‌چون و چرا را تاریخ بر کسانی که کمر به نابودی سندیکالیست ها و جنبش کارگری بسته اند ثابت کرده است. …بیشتر

کار سخت کوشندگان سندیکایی

farahaniهوا بسیار سنگین و خفقان آور ، شرایط زندگی برای مردم رنج آور و غیر قابل تحمل شده است. مزد و حقوق کارگران از صدر تا ذیل درگیر تامین معیشت روزمره شده اند و هرگز در تامین مایحتاج خانواده موفق نیستند ، بیکاری و درماندگی جوانان ما را مستاصل کرده و افسردگی و بیماری های عصبی آنها را به انواع گرفتاری ها مانند اعتیاد ، بزه کاری ، اعمال خشونت علیه خانواده و اطرافیان کشانیده.  در چنین شرایط و اوضاع و احوال که بالادستی ها هم به جز طرح مسائل سیاسی جناحی و حذف رقیبان و تخریب منتقدان وظیفه ای برای خود قائل نیستند ، مردم احساس بی پناهی بیشتر و درماندگی افزونتر می کنند.  کارگر بیکار همه روزنه های امید را می کاود به همه بنگاه های تجاری و صنعتی که می شناسد و نمی شناسد سر می زند ، به همه دوستان و فامیل خواهش و التماس می کند تا برای او کاری دست و پا کند ، جوان تحصیل کرده به زمین شوئی و باربری هم تن می دهد ولی پیدا نمی کند . …بیشتر

سندیکا و سیاست

maziar

تاثیری که سندیکاهای کارگری درجوامع کنونی دنیا دارند بر کسی پوشیده نیست.سندیکاهای کارگری در صف اول مبارزات صنفی و اجتماعی قرار دارند و نتیجه مبارزاتشان در برگیرنده همه افراد جامعه است.کارگران برخلاف دیگر طبقات و قشرها تنها برای خود مبارزه نمی کنند.کافی است نگاهی به دستاوردهای طبقه کارگر بیاندازیم تاا زمبارزات یکصد ساله طبقه کارگر درک درستی داشته باشیم.هشت ساعت کار، بازنشستگی، بیمه ،تعطیلی روز جمعه با حقوق، تعطیلات تابستانی با حقوق، سرویس رفت وآمد، مهد کودک، شیرخوارگاه….دستاوردهایی است که طبقه کارگر با جانفشانی و قربانی های بسیار بدست آورده و شامل همه کارکنان اداری و نظامی نیز گشت

.

…بیشتر