Archive for آموزش سندیکائی

سندیکاهای کارگری پیشتاز مبارزات آزادیخواهی

در سالهای فعالیتم در سندیکای فلزکارومکانیک بارها از من سوال شده که حدود فعالیت سندیکا چیست؟ و تاچه حد درگیر مسایل اجتماعی و سیاسی می شود؟ آیا مواضع فعلی سندیکای کارگران فلزکارومکانیک در عرصه های اجتماعی و اقتصادی، سیاسی، خارج از محدوده کار سندیکایی نیست؟ متاسفانه این سوال بیشتر از طرف کسانی عنوان می شود که نه تنها کار سندیکایی و اصول سندیکایی را نمی دانند بلکه حتا تاریخ جنبش سندیکایی راهم نخوانده اند.از طرفی بسیاری دیگر نیز سندیکاها را تشکلی بی خاصیت ،که از رشد آگاهی طبقاتی کارگران جلوگیری کرده و آنان را از داشتن اُفق دید محروم می کنند،نام برده اند. این دوستان معتقدند که سندیکاها چون در سیاست (البته آنطور که منظورآنان است) دخالت نمی کنند وفقط به مسایل اقتصادی می پردازند، در نتیجه کارگران سندیکایی از آن رشد یافتگی که نیازطبقاتی اشان است و از خصلت طبقاتی خود دور می شوند واز وظیفه اصلی خود که همانا تسخیر ماشین دولتی است در روز موعود پرهیز می کنند.

…بیشتر

23 تیر 1325 نقطه عطف خیزش جنبش کارگری ایران!

با تاسیس شورای متحده مرکزی زحمتکشان ایران در بهار سال 1323جنبش کارگری ایران به سطح بالاتری از اتحاد دست یافت و در این سطح با کارفرمایان بزرگ از جمله شرکت انگلیسی نفت در جنوب، خاندان پهلوی و سرمایه داران صنعتی و خدماتی به مقابله و رودررویی پرداخت. اوج این کشمکش در 23 تیر و در اعتصاب کارگران شرکت انگلیسی نفت پدیدار شد. ازاوایل سال 1325 دولت وقت ایران و استعمارانگلیس گزارشاتی از قدرتمند شدن زحمتکشان دریافت می کردند. در اول ماه مه 1325 فقط در تهران 60 هزار نفر در راهپیمایی روز کارگر شرکت کردند و سخنرانی رضا روستا رهبر شورای متحده مرکزی از رادیو به مناسبت اول ماه مه  پخش شد. بیش از300هزار کارگر در سراسر ایران با رهبری شورای متحده در راهپیمایی روز اول ماه مه شرکت کردند و این یک قدرت نمایی طبقه کارگر در برابر استعمار و دیکتاتوری بود. نقطه عطف این راهپیمایی در خوزستان بود که طبقه کارگر متشکل در صنایع نفت سینه به سینه استعمار انگلیس ایستاد.

…بیشتر

گزارش خبرنگار پیام سندیکا از پارس جنوبی

درود و سپاس به کارگران سرزمینم.ً…ندای دادخواهی کارگران سرزمینمان تمامی ندارد؛چرا که کارد به استخوان رسیده و آنان برای دریافت مطالبات کارگری خودشان،چاره ای به جز اعتصاب ،خشم ،پرخاش و بی قیدی نسبت به سرانجام بیکاریشان و آوارگی و به دنبال کارگشتن ندارند…

…بیشتر

مزد، استثمار پنهان

سرمایه داری معتقد است که مزد را بابت کار به کارگر پرداخت می کند و بابت ساعات کاری که برایش کار می کند به او حقش را می دهد. متاسفانه کارگر ناآگاه نیز بدین شکل به مزد نگاه می کند. ولی کارگر در واقع نه تنها نیروی کارش را به سرمایه دار می فروشد بلکه جوانی، نیرو، عمر و… به دیگر سخن زندگی خود را به فروش می رساند. در مدت زمانی هم که کار نمی کند, باید تجدید قوا کرده تا بتواند فردا در کارخانه و یا کارگاه به ادامه کار بپردازد. تا همان نیروی کارش که با استراحت و تغذیه بازیافت شده را در اختیار سرمایه دار قرار دهد.

…بیشتر

مالیات کارگران و کارمندان

مصوبه ای امروز 7/12/95 تصویب شد که متفاوت بودن کارگران را از کارمندن نشان می داد. بر حسب این مصوبه کارگران باید بیشتر از کارمندان مالیات بپردازند. مصوبه امروز مجلس مبنی بر تصویب معافیت مالیاتی حقوق کارمندان زیر 2 میلیون تومان و کارگران زیر 1.5 میلیون تومان مطرح شد.
با توجه به اینکه مزدبگیران زیر خط فقر دستمزد می گیرند  ما معتقدیم که مالیات باید از حقوق های 5 میلیون به بالا گرفته شود.  …بیشتر

سازمان های مردم نهاد و وظایف مبارزان

تاریخ مبارزات در رژیم های تمامیت خواه ثابت کرده است که برخورداری از یک نیروی مردمی و فراگیر، راهی جز فعال شدن مبارزین در سازمان های مردم نهاد و علنی کاری ندارد.
ارتباط های فراگیر علنی و مردمی به مبارزین این امکان را می دهد تا اندیشه ها و سیاست های خود رابه میان مردم برده و ارزیابی کنند. صحت سیاست های متخذه و عملکرد مبارزین در این ارتباط های مردمی محک خواهد خورد.

…بیشتر

نهادهای مدنی و وظایف ما

در سیستم های تمامیت خواه و انحصار گرا ، نقش نهادهای مدنی بخصوص سندیکاهای کارگری بسیار حساس و راه گشاست. سندیکاهای کارگری با سازماندهی و مطالبه گری خود باعث شکستن جو سرکوب و ایجاد فضایی برای حرکت های اجتماعی هستند. اینکه چرا سندیکاهای کارگری می توانند چنین نقشی را داشته باشند و جنبش های دیگر مانند زنان، دانشجویان نمی توانند، به دلایل بسیاری بستگی دارد. از جمله سیستم مذهبی حاکم بر روابط زنان و ناپخته بودن دانشجویان و اینکه هنوز دانشجویان به لحاظ اقتصادی جایگاه خود را در جنبش اجتماعی پیدا نکرده اند، می تواند از آسیب ها و فروکش کردن این جنبش ها دانست. …بیشتر

نقش اوباش در سرکوب جنبش کارگری

در طول تاریخ، استبداد روابط ویژه ای با اوباش و سواستفاده از احساسات مذهبی مردم داشته است. بخشی از تهدیدستان که از آگاهی لازم برخوردار نیستند در طول تاریخ به ابزار ظلم تبدیل می شوند. اوباش همیشه نقش  ترمز کننده را در قبال جنبش های رهایی بخش و بخصوص در جنبش کارگری داشته و دارند. …بیشتر

تاریخچه سندیکای کارگران نقاش ساختمان تهران و حومه – مازیار گیلانی نژاد

تا اوایل سالهای 1320 رشته نقاشی ساختمان جزو کارهای گچ کاری محسوب می شد و کارگران بنا با آغشته کردن گچ با  لاجورد و دوده و سایر مادر رنگها، مانند قرمز ، آبی ومشکی  سعی در رنگی نمودن گچ کاری ها و رنگ کاری  دیوار اتاقها می نمودند .  از اواخر سالهای 1315 تا 1320 که قشر کارمندان عالی رتبه در حکومت رضاخان افزایش پیدا کرد ، در تهران و شهرستانهای بزرگ خانه سازی به صورت مدرن تر رواج یافت و رنگ آمیزی خانه ها نیز بصورت امروزی کم کم رونق گرفت . در سالهای 1320 به بعد کارگران ساختمانی سندیکای خود را تشکیل دادند ، نقاشان ساختمان نیز در آن سندیکا عضو گشته و فعالیت خود را آغاز نمودند .  …بیشتر

به مناسبت اول ماه مه کوشندگان کارگری به سوالات هیات تحریریه پیام سندیکا چنین پاسخ دادند:

نبی معروفی از کوشندگان سندیکایی کارگران بناست. او از دهه 30 فعالیت سندیکایی داشته است. او به سوالات ما چنین پاسخ می دهد:

مهمترین خواسته های جنبش کارگری چیست؟

خواسته کارگران 100 سال است که سندیکاست. کارگر اگر سندیکاهایش فعالیت آزاد داشته باشد می تواند جلوی خیلی کارهایی که بر سر کارگران بلا می آوردند را بگیرد. آقایان وزیر چند سال دیگه بازنشسته خواهند شد. خب این بازنشستگی را کی برقرار کرده به جز سندیکاهای کارگری؟ و شورای متحده مرکزی زحمتکشان ایران در سالهای 1320؟ سندیکاها برای زندگی خوب مبارزه می کنند. …بیشتر