Archive for ژانویه 2024

گسترش اعتراضات کارگران نفتگر!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، در ادامه اعتراضات هفتگی کارگران ارکان ثالث، کارگران ملی حفاری شاغل در دکل های ٢١، ٢٥، ٣٣ در همبستگی با دیگر کارگران همکار خود امروز ١٠ بهمن در مقابل ساختمان مرکزی شرکت، تجمع کردند. کارگران هوشیارانه عوامل تفرقه افکن ارسالی از سوی کارفرما را شناسایی و از میان خود طرد کردند و به مذاکره با کارفرما تا تعیین نمایندگانی از همه دکل ها، پاسخ منفی دادند.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران هوشیاری کارگران این دکل ها را به آنان شادباش می گوید.

اتهام مهدی توکلی بیکاری است!

ه گزارش خبرنگار پیام سندیکا، مهدی توکلی یکی از کوشندگان سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران در کمپین های سال ٩٩ به بعد است که هم اکنون در زندان شهرکرد زندانی است و با اتهام غیر کارگری روبرو شده که این اتهامات برایش مجازات حداکثری را به بار خواهد آورد.

مهدی توکلی بعد از آنکه در کمپین های کارگری فعال ظاهر شد از سوی کارفرمایان در لیست سیاه قرار گرفت و 2٢سال آخر را در بیکاری محض به سر برد تا آنجا که افسردگی به سراغش آمد و این افسردگی عنان اختیار را از کف او ربود.

بیکار کردن کارگران قتل خاموشی است که کارگر و خانواده اش را تا مرز افسردگی، اعتیاد و مرگ می برد که کار کارفرمایان بیشرفی است که او را بیکار نموده اند. امروز این مهدی توکلی نیست که باید محاکمه و مجازات سنگینی را متحمل شود بلکه پیمانکاران بی شرافتی که به کارگران ظلم می کنند باید زندانی و محاکمه شوند.

مهدی توکلی کارگری مبارز و انسان دوستی است که رونق گرفتن سفره های کارگران را آرمان خود می داند. او از هر اتهامی مبراست و باید فورن آزاد شود.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران ١٠ بهمن ١٤٠٢

اتحاد حلقه مفقوده جنبش کارگری!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، کارگران شفق فولاد اهواز امروز سه شنبه اعتصاب و تجمع کردند. این کارگران که خواستار قراردادی شدن بودند، با برخورد خشن حراست و نیروهای امنیتی مواجه شده و مدیر حراست که به میان کارگران اعتصابی آمده بود، همگی را به اخراج تهدید کرد. این در حالی بود که نمایندگان مذاکره کننده کارگران فولاد با پذیرش درصدی از مطالبات، شیفت شب را به کار بازگرداندند و اعتصاب فولاد با این توافق حیله گرایانه کارفرما شکست. این اهرمی شد تا با کارگران اعتصابی شفق فولاد برخورد تندی صورت گیرد.

شوربختانه با آنکه چه در اعتصاب اول و چه در این اعتصاب به برادران خود توصیه کرده بودیم کارگران همکارشان در شفق را فراموش نکنند و از خواسته های آنان حمایت کنند، این موضوع تحقق نیافت و کارفرما با اختلاف افکنی و جدا کردن کارگران به آنچه می خواست رسید.

تا زمانی که کارگران معنی اتحاد را عمیقن درک نکنند و نمایندگانشان برخاسته از یک سندیکای کارگری منسجم نباشد و نماینده منتخب برای همه 3 هزار کارگر فولاد پشت میز مذاکره ننشیند، می شود آنچه اتفاق افتاد. نمایندگان کارگری باید بدانند از خط قرمزی که در خرد جمعی تصمیم گرفته شد، حق عقب نشینی ندارند و اگر پیشنهاد جدیدی از سوی کارفرما مطرح می شود باید به خردجمعی مراجعه و با تصمیم حداکثری به میز مذاکره برگردند. …بیشتر

یکشنبه های اعتراض!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، بازنشستگان شهرهای تهران، اهواز، کرمانشاه، اصفهان، شوش در یکشنبه های اعتراض شرکت داشتند. در اصفهان بازنشستگان فولاد در مقابل صندوق خود تجمع کرده و شعار :«عدالتی ندیدیم / به دزدا رای نمی دیم و هموطن داد بزن/ حقتو فریاد بزن» را سر دادند.

در کرمانشاه بازنشستگان تامین اجتماعی با سخنرانی و دادن شعارهای صنفی که موضوع عیدی به بازنشستگان مطابق شاغلین، چشمگیر بود، به کار خود پایان دادند.

در اهواز مطابق معمول راهپیمایی بازنشستگان توجه مردم را جلب کرد. در شوش بازنشستگان طبق روال همه هفته در مقابل استانداری تجمع و به سخنرانان خود گوش دادند.

در تهران بازنشستگان شرکت نیرپارس مقابل دفتر مپنا تجمع کرده بودند. …بیشتر

مافیا رو در روی فولاد!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، با توجه به قول های داده شده در اعتصاب قبلی به نمایندگان کارگران فولاد که در حضور استاندار، فرماندار، مسوولین بانک ملی و مدیرعامل فولاد اهواز، و نیروهای امنیتی به کارگران داده شده بود در یک بدعهدی آشکار نه تنها حاضر به طبقه بندی مشاغل نیستند بلکه به کارگران پیشنهاد 5 درصد به جای 50 درصد را داده اند.

آنچه مشهود است اتاق بازرگانی و مدیران اعزامی بانک ملی که پیشینه نظامی دارند و همگی در خدمت ارزان سازی نیروی کار به دستور صندوق بین المللی پول و در راستای سیاست های نئولیبرالیسم هستند تمامی این حقه بازی ها وقت کشیها را برای بیرون آمدن لایحه هفتم توسعه از مجلس و ابلاغ آن به دولت و سپس نابودی طبقه کارگر می کنند.
…بیشتر

نفتگران می رزمند، مافیا می لرزد!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، در روزهای شنبه و یکشنبه، ششم و هفتم بهمن کارگران ارکان ثالث در پالایشگاههای 5، 6، 9، 10 و 12 تجمع کردند. اعتراضات هزاران نفری که پالایشگاههای پارس جنوبی را درهم نوردید و حراست را مجبور کرد چهره زشت خود را آشکار کند و تلاش کرد در پالایشگاه سوم با خشونت مانع از اعتراض کارگران گردد و با تهدید آنان را وادار به کار کند، به شکست انجامید. در همین رابطه امروز 7 بهمن کارگران ارکان ثالث نفت و گاز گچساران در حمایت از برادران خود در پالایشگاههای سوم و دیگر پالایشگاهها، هزاران نفری به میدان آمدند. خواسته ها یکی است:« حذف پیمانکاری ها از عرصه نفت و گاز، بهره مندی از نفت-گاز کارت، و مزایای رفاهی همچون کارگران رسمی نفت»

در همین راستا و به دنبال اعتراضات دوره ای کارگران نفت و گاز، کارگران پتروشیمی هگمتانه برای دومین روز در اعتراض به واریز نشدن 7 ماه دستمزد خود تجمع کردند. 200 کارگر به جان آمده که مقابل شرکت صنایع پتروشیمی هگمتانه شنبه و یکشنبه تجمع کرده بودند از مسوولین کر و کور همدان خواستند به مشکل آنان رسیدگی کند. …بیشتر

تحریم کارگری!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، شرکت فن کار سپاهان در شهرک صنعتی فولاد بیسجان با نیرنگ کارگر استخدام کرده و حقوق و بیمه کارگران را ناقص پرداخت می کند. البته کارگران با مشورت سندیکا شکایتی تنظیم و کارهای دادگاهی را در اداره کار دنبال می کنند.

این شرکت در همه زمینه ها چه جوشکار برق و CO2 ، برشکار، مونتاژکار هر روزه دست به استخدام می زند. سرپرست کارگاه یعقوب رضایی و مدیر اجرایی مهندس کرمی در این دغلکاری ها شریکند. یکی از شگردهای این شرکت رد کردن لیست بیمه یک ماه در میان کارگران به سازمان تامین اجتماعی است.

دوستان کارگر،

این شرکت به درخواست جمع زیادی از کارگران تحریم نیروست و کسی برای کار به آنجا نرود و آگهی استخدام این شرکت را همه کارگران افشا کنند. از همه کارگران تقاضا داریم شرکت تحریم نیرو شده را به دیگر کارگران هم اطلاع رسانی کنند تا این شرکت ها بدون کارگر مانده و از پروژه های نفت و گاز گورشان را گم کنند.

کارگر متحد کارگر

بن کارت و مشکلات کارگران نفت!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، شرکت نفت می گوید برای تبدیل به احسن کردن بن کارت ها ٤٥٠٠ فروشگاه در اختیار کارکنان است اما کارکنان و کارگران می گویند این ٤٥٠٠ فروشگاه کجاست؟ بیشتر فروشگاههای افق کوروش در تهران هستند. فروشگاههای آنلاین هم فقط «او کالا» کمی فعاله و دیگر هیچ.

فروشگاه های حضوری در تهران فقط افق کوروش و هایپر می بدرد می خورند و چهار تا بقالی که البته شهرستان ها همان چهارتا بقالی را هم ندارند. شما فکر کنید بن کارت ششماهه را واریز کنند، چقدر ماست و پنیر و حلوا شکری باید از افق کوروش بخریم؟ اصلن کی گفته باید اون برندی که فقط در افق کوروش هست را باید خرید؟ شاید بخواهیم برنج از فروشگاه محل خودمان بخریم که کیفیتش بالاتره یا قیمتش ارزان تر است یا روغن برند ایکس بخریم که افق کوروش یا هایپرمی ندارن!!!! زوریه؟

طوری بن کالای اساسی را تنظیم کرده اند که برای خرید حضوری باید رفت تهران. مدیران چون خودشان تهران تشریف دارند این فرمول را گنجانده اند.

مافیای ریز و درشت فقط به فکر راحتی خودشان هستند نه کارکنان نفت.

ما دل سرد نمی شویم چون وطنمان را دوست داریم!

شرکت نفت فلات قاره ایران به عنوان بزرگترین شرکت فرا ساحلی جهان که به جای مانده از شرکتهای نفتی امریکایی، فرانسوی و ایتالیایی می باشد علیرغم گذشت قریب به ۴۵ سال از خروج آن شرکتها از ایران، کماکان فرهنگ کاری آن شرکتها را کم و بیش حفظ نموده است. این شرکت روسا و مدیرانی در سطح مناطق عملیاتی داشت که نماد و الگوی کار و تلاش صادقانه و متعصبانه بودند. پس از انتصاب قومیتی آقای علیرضا مهدی زاده که حتا یکی از شاخصه های مورد نیاز بعنوان مدیرعامل را هم در خود نداشت، درخشش و خوشنامی این مدیران و روسای مناطق عملیاتی، زنگ خطری برای ایشان بود که حتا سابقه یک شب خوابیدن در یک سکوی نفتی را هم در پرونده خود نداشت و لذا تصمیم گرفت با خاموش کردن این ستاره های درخشان، از تابش نور بر چهره سیاه و کریه خود جلوگیری کند تا کسی متوجه بی تجربگی و ضعف مفرط فنی و مدیریتی اش نشود و لذا هریک از نامبردگان ذیل که هریک به عنوان نماد شرکت نفت فلات قاره بودند را به بهانه ای مضحک حذف نمود:

۱-عباس رجب خانی مدیر منطقه خارک

۲-امیر نیکبخت مدیر منطقه سیری

۳-بهروز علی آبادی مدیر منطقه لاوان …بیشتر

نفت سازه قشم در اعتصاب!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، کارگران پروژه ای شرکت نفت سازه قشم به دلیل نگرفتن ٤ ماه دستمزد مدت ٥ روز است که در اعتصاب به سر برده و کارگران از خوابگاههای خود بیرون نمی آیند. این شرکت که اجرای شمع کوبی اسکله نفتی و پایپینگ آن را اجرا می کند قوانین کمپین ٢٠/١٠ را رعایت نکرده است و از آبان ماه تاکنون از دادن دستمزدها خودداری کرده است. در این شرکت ٢٣ روز کار و فقط ٧ روز مرخصی با کارگران محاسبه می شود. حقوق جوشکار که بیش از ٥٠ میلیون تومان است را کمتر از ٤٥ میلیون تومان قرار بسته است. لیست بیمه را را هم طبق حقوق دریافتی کارگران به تامین اجتماعی ارسال نمی کند.

شوربختانه اداره کار و بازرسین تامین اجتماعی کور و کر شده اند. مبارک شان باد.