بن کارت و مشکلات کارگران نفت!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، شرکت نفت می گوید برای تبدیل به احسن کردن بن کارت ها ٤٥٠٠ فروشگاه در اختیار کارکنان است اما کارکنان و کارگران می گویند این ٤٥٠٠ فروشگاه کجاست؟ بیشتر فروشگاههای افق کوروش در تهران هستند. فروشگاههای آنلاین هم فقط «او کالا» کمی فعاله و دیگر هیچ.

فروشگاه های حضوری در تهران فقط افق کوروش و هایپر می بدرد می خورند و چهار تا بقالی که البته شهرستان ها همان چهارتا بقالی را هم ندارند. شما فکر کنید بن کارت ششماهه را واریز کنند، چقدر ماست و پنیر و حلوا شکری باید از افق کوروش بخریم؟ اصلن کی گفته باید اون برندی که فقط در افق کوروش هست را باید خرید؟ شاید بخواهیم برنج از فروشگاه محل خودمان بخریم که کیفیتش بالاتره یا قیمتش ارزان تر است یا روغن برند ایکس بخریم که افق کوروش یا هایپرمی ندارن!!!! زوریه؟

طوری بن کالای اساسی را تنظیم کرده اند که برای خرید حضوری باید رفت تهران. مدیران چون خودشان تهران تشریف دارند این فرمول را گنجانده اند.

مافیای ریز و درشت فقط به فکر راحتی خودشان هستند نه کارکنان نفت.