Archive for آوریل 2015

گرامی باد اول ماه مه ، روزجهانی کارگر!

اول ماه مه باید تعطیل شود،این تعطیلی هرج ومرج نیست،این تعطیل انقلاب هم نیست.این روز دادخواهی است»              روزنامه حقیقت 8/2/1301

روزاول ماه مه روزاعتراض زحمتکشان جهان برعلیه سیستم بهره کش وانسان کش نظام سرمایه داری است. زحمتکشان، دراین روز گردهم می آیند تا با نیروی متحد خود ، برای فردایی بهتر مبارزه کنند. آرمان های جنبش 8 ساعت کار برای زندگی بهتر بعد از 130 سال هنوزهم پرچم زحمتکشان دنیاست.

تجمع اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی به مناسبت روز جهانی کارگر

گزارش خبرنگار پیام سندیکا:

طبق قرار قبلی اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد ساعت ۵ امروز در پایانه اتوبوسرانی آزادی تجمع کرده و با پخش شیرینی در میان رانندگان و تبریک روزکارگر و دست زدن های مکرر رانندگان از این حضور ، در ساعت شش بعداز ظهر از پایانه آزادی خارج شدند.
نشریه پیام سندیکا ضمن تبریک و شادباش این روز فرخنده به همه کارگران به همت اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد درود می فرستد.

روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکار مکانیک
۱۳۹۴/۲/۹

ابراهیم مددی و داود رضوی بازداشت شدند .

ابراهیم مددی و داود رضوی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه شب گذشته (ساعت ۱۲ ) در منزلشان بازداشت شدند .

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک بازداشت غیر قانونی ایشان را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد می باشد.
روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک
۹ اردیبهشت ۹۴

اینداستریآل به دولتِ ایران: دست‌ها از «اوّل ماه مه» کوتاه!

۲۷ آوریل ۲۰۱۵ [۷ اردیبهشت ۹۴]

دولت ایران به کارگرانی که جشن اوّل ماه را تدارک می‌بینند و سازمان می‌دهند تعرّض می‌کند. «اتحادیه جهانی اینداستری‌آل (IndustriALL) از سندیکاهای دلیری که در برابر ارعاب و دستگیری‌ها همچنان برای بزرگداشت روز جهانی کارگر تلاش می‌کنند، حمایت می‌کند.

…بیشتر

نامهٔ اتحادیهٔ جهانی «اینداستریآل» به حسن روحانی، رئیس جمهور ایران

نامهٔ زیر ازاتحادیهٔ جهانی «اینداستری‌آل» به روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکار مکانیک رسیده است:

۲۷ آوریل ۲۰۱۵ [۷ اردیبهشت ۹۴]

ژنو، سوئیس

به: آقای حسن روحانی، ریاست جمهوری اسلامی ایران

ارسال از طریق: آقای محسن نظیری اصل، سفیر و نمایندهٔ دائم جمهوری اسلامی ایران در مقر اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو

ایمیل: [email protected]

…بیشتر

گزارش نشریه پیام سندیکا از کارخانه لبنیات دامداران

کارخانه تولیدی لبنیات دامداران  که در هفت جوب شهریار قرار دارد 3000 کارگر را مشغول بکار کرده است. در این کارخانه ساعت کاری هرشیفت 12 ساعتی است. کارگران فنی و مکانیک 82 نفر می باشند که در قسمت های مختلف کارخانه و در سالن ها پخش هستند. این کارگران در مواقعی که دستگاهی خراب می شود باید بمانند و با کمک کارگران شیفت بعدی به تعمیر و راه ندازی دستگاه مربوطه کمک کنند. در این کارخانه از سختی کار خبری نیست و فقط باراندازها که مسوول سکو هستند از سختی کار بهره می گیرند. بخش آزمایشگاه دربست دراختیار زنان هست که به این ها هم سختی کار تعلق نمی گیرد. هرچند که فضای آزمایشگاه مسموم هست ولی کارفرما از دادن سختی کار به این کارگران طفره می رود. تا سال گذشته هر ماهه به هر کارگری یک بسته غذایی از تولیدات کارخانه داده می شد که از امسال قطع شده است. …بیشتر

گزارش خبرنگار نشریه پیام سندیکا از کارخانه های شیشه

کارخانه شیشه عدل واقع در شهرک صنعتی شکوهیه قم در سال گذشته با 17 کارگر مشغول فعالیت بود که در اول سال امسال 4 نفر از کارگرانش را اخراج کرد.
کارخانه شیشه فدک واقع در شمس آباد قم از 45 کارگر سال گذشته 6 نفر را اخراج کرده است.
کارخانه شیشه شفق واقع در شمس آباد قم 8 کارگر از 50 کارگر خود را امسال نپذیرفت و آنان را راهی اداره کار برای دریافت بیمه بیکاری نمود.
کارخانه شیشه جام گستر واقع در گلدسته چهار دانگه جاده ساوه از 17 کارگر خود 5 نفر را اخراج کرده است.این 5 کارگر در سالن رنگ مشغول بکار بودند که به دلیل کمی حقوق در سال کارخانه را به اعتصاب کشانده بودند.
کارخانه شیشه رخشان واقع در عباس آباد گرمسار هم تعطیل کرده و کارفرمایش دلیل تعطیلی را هزینه های بالای برق، آب ، گاز و تلفن اعلام کردهاست این کارخانه 35 کارگر داشت.
به این ترتیب کارخانه های بالا بطور متوسط از هر 4 کارگر خود در سال گذشته یکی را اخراج کرده اند.
30/1/1394

 

گزارش خبرنگار نشریه پیام سندیکا از کارخانه ایران خودرو

پس از اعلام افزایش دستمزد حقیرانه سال 1394 ، کارگران ایران خودرو منتظر دریافت فیش های حقوق خود در چند روز آینده هستند. بنابر اطلاع ، کارگران در سالن های مختلف از اعتراض هماهنگ در مورد این افزایش حقیرانه سخن می گویند. 94/1/29

 

پیکرها بر خاک، اما آرمان ها برپاست! 

رفیق کارگر حسین نعمتی دبیربه یاد ماندنی انجمن همبستگی شوراها و سندیکاهای زحمتکشان بدرود حیات گفت. حسین نعمتی از زمره کادرهای شورای متحده زحمتکشان ایران بود که بعد از کودتای کارگرستیز سال ۱٣٣۲ به زندان رفت و پس از آزادی در جنبش سندیکایی پس از کودتا نقش موثری در سازماندهی کارگران ساختمانی داشت. او بنیان گذار سندیکای کارکنان شرکت های ساختمانی در دهه چهل بود. حسین نعمتی پس از انقلاب بهمن با همکاری ولی اله مظاهری و باقری و سندیکاهای کارگری کفاش و بافنده سوزنی، خیاط وسندیکای کارگران حفاری وخطوط و لوله شرکت نفت ، انجمن همبستگی شوراها و سندیکاهای زحمتکشان تهران و حومه را با بیش از ۷۰ سندیکا بنیان گذاری کند. از شاهکارهای انجمن همبستگی مخالفت با قانون کار توکلی و به شکست کشانده تفکری بود که کارگر را در زمره حیوانات و اشیا می دید و برایش قانون اجاره می نوشت. 
حسین نعمتی از میان ما رفت ولی خدماتش به جنبش کارگری ایران ماندنی است. 

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک – ۲۵/ ۱/ ۱٣۹۴

نگاهی به تاریخ مبارزات شورای متحده مرکزی به روایت پرفسور يرواند آبراهاميان

پرفسور یرواند آبراهامیان ،ایرانی و مقیم آمریکاست. تز دکترای خود را در زمینه بررسی تاریخ ایران بین دو انقلاب مشروطه و انقلاب 22 بهمن در کتاب ایران بین دو انقلاب نگاشته است. استفاده او از مدارک غربی بخصوص مدارک وزارت امورخارجه آمریکا و انگلیس، تحقیق او را منحصر به فرد نموده است. رفیق ارزشمند ما آقای عزت دولت آبادی عضو سابق سندیکای کارگران فلزکارمکانیک زحمت کشیده اند و بخشی از این کتاب را که به مبارزات جنبش کارگری پرداخته است را برای ما فرستاده بودند. ما ضمن ارج گذاری به این اقدام او در 150 سالگی تشکیل جمعیت رفاقت بین المللی کارگران درلندن توسط کارل مارکس و فریدریش انگلس(انترناسیونال اول) با شعار ، کارگران جهان متحد شوید، آن را منتشر می کنیم تا به آگاهی هرچه بیشتر از تاریخ جنبش کارگری کمک کرده باشیم. این مقدمه را با سخنی از آموزگار بزرگ طبقه کارگر کارل مارکس به پایان می بریم.او به فعالان کارگری اندرز داده است که : « با رشد سرمایه داری زندگی طبقه کارگر بهتر نمی شود.نباید بدین امید نشست. طبقه کارگر تنها در مبارزه است که میتواند حقوق خود را بدست آورد.طبقه کارگرباید خود رموز سیاست بین المللی را بیاموزد.بکوشد تا قوانین ساده اخلاق و عدالت،که اشخاص شرافتمند باید درمناسبات میان خود مراعات کنند، قوانین عالیه مناسبات میان خلق ها گردند».
 کارل مارکس با این جمله ماهیت پاک و انسانی سیاست خارجی طبقه کارگر راکه فارغ ازهرگونه شوونیسم(ملی گرایی افراطی)ناسیونالیسم (ملی گرایی)و غارتگری و پایمال کردن حقوق خلقها بوده و از احترام به حقوق همه خلقها سرچشمه می گیرد،بیان می کند.
تحریریه سایت سندیکای کارگران فلزکارمکانیک sfelezkar.com

…بیشتر