نامهٔ اتحادیهٔ جهانی «اینداستریآل» به حسن روحانی، رئیس جمهور ایران

نامهٔ زیر ازاتحادیهٔ جهانی «اینداستری‌آل» به روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکار مکانیک رسیده است:

۲۷ آوریل ۲۰۱۵ [۷ اردیبهشت ۹۴]

ژنو، سوئیس

به: آقای حسن روحانی، ریاست جمهوری اسلامی ایران

ارسال از طریق: آقای محسن نظیری اصل، سفیر و نمایندهٔ دائم جمهوری اسلامی ایران در مقر اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو

ایمیل: [email protected]

رئیسجمهور گرامی، آقای حسن روحانی،

من این نامه را از جانب اتحادیهٔ جهانی اینداستری‌آل (IndustriALL) به شما می‌نویسم که بیشتر از ۵۰ میلیون کارگر در صنایع معدن، انرژی و تولید در ۱۴۳ کشور جهان را نمایندگی می‌کند، تا جداً از دولت ایران بخواهم که جلوی اعمال غیرقانونی مسئولانی را که قصد دارند در راه کارگران ایران برای برگزاری و بزرگداشت اوّل ماه مه ممانعت ایجاد کنند، بگیرد.

… دولت شما کارگرانی را که در صدد تدارک و سازمان‌دهی مراسم اوّل ماه مه هستند، تحت فشار قرار می‌دهد. دولت [ایران] با همهٔ اعتراض‌ها و مناقشه‌های کارگری به مثابه مسئلهٔ امنیتی برخورد می‌کند، نه مسئلهٔ کارگری. به همین دلیل است که وقتی که کارگران خواستار حقوق عقب‌افتاده، بهبود شرایط کار یا به رسمیت شناختن حق‌شان برای تشکل در سندیکاها می‌شوند، جوّ ترس برای آنها ایجاد می‌شود.

این سرکوب شدید دولتی که موجب ضعیف و کوچک ماندن سندیکاها شده است، محیط کاری به وجود می‌آورد که بسیار خطرناک و فاجعه‌بار است. از آنجا که هیچ سازوکاری وجود ندارد که کارگران از آن طریق بتوانند از انجام کارهای خطرناک و زیان‌آور سر باز زنند، یا خواستار وسایل ایمنی و شرایط کاری ایمن شوند، در نتیجه، حوادث کاری و مرگ‌ومیر به میزان زیادی در محیط‌های کاری رخ می‌دهد.

اینداستری‌آل از خواست‌هایی که سندیکاهای ایران از دولت شما دارند حمایت می‌کند:

  • تصویب و اجرای مقاوله‌نامه‌های ۹۸ و ۸۷ سازمان بین‌المللی کار در مورد آزادی تشکیل سندیکا، و رفع ممنوعیت فعالیت‌های سندیکایی مطابق با مادهٔ ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛
  • به رسمیت شناختن و اجرای بی‌درنگ حق سندیکاها و کارگران ایران برای سازمان‌دهی و برگزاری روز جهانی کارگر «اوّل ماه مه» مطابق با مادهٔ ۲۷ قانون اساسی ایران؛
  • پایان دادن به اذیت و آزار، تهدید و پیگرد فعالان سندیکایی، به‌ویژه در آستانهٔ اوّل ماه مه؛
  • آزادی همهٔ زندانیانی که در ارتباط با فعالیت‌های قانونی و سندیکایی دستگیر شده‌اند.

با احترام

raina

جیرکی راینا (Jyrki Raina)

دبیرکل